Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lager- och logistiklösning

Vårt forskningsfokus ligger på hur tekniska och mänskliga system samverkar, och hur system överlag kan förbättras. Området ligger väl till för forskning inom Industri 4.0 och 5.0 där den mänskliga faktorn får allt större vikt.

De flesta produktionssystem är internationella till sin natur, så en helhetssyn på globala leveranskedjor är nödvändig för att både göra effektivitetsförbättringar och för att uppnå organisatoriska mål. Dessa mål betonar i allt högre grad hållbarhet, vilket är en stor utmaning för försörjningskedjor som generellt är designade på ett linjärt sätt och behöver bli både effektivare och mer cirkulära för att möta globala hållbarhetsmål. 

Läs mer om vår forskning inom Logistik och verksamhetsledning

Tematisk ledare - Logistik och verksamhetsledning


Leif Magnus Jensen

Leif Magnus Jensen Universitetslektor
leif-magnus.jensen@hv.se
Senast uppdaterad