Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Forskningen inom produktionsteknik handlar om olika produktionsprocesser i verkstadsindustrin och de flesta projekt har som övergripande mål att minska belastningen på miljön. Forskningen är inriktad på processerna termisk sprutning, svetsning och skärande bearbetning. Den hand­lar också om att skapa flexibilitet i automationssystem.

I den allmänna studieplanen för utbildning i produktionsteknik beskrivs ämnet. Planen redogör också för utbildningens syfte och mål, vilka behörighetsvillkor som gäller, utbildningens innehåll och hur den är upplagd.

Allmän studieplan för utbildningen på forskarnivå i Produktionsteknik 2021-04-08.pdf


Industriforskarskolan Simulation and Control of Material affecting Processes, SiCoMaP

2012 startade industriforskarskolan Simulation and Control of Material affecting Processes, SiCoMaP, genom medel från KK-stiftelsen. Forskarskolan bedrivs inom ämnet produktionsteknik och drivs i nära samarbete med ett antal företag inom tillverkningsindustrin. Läs mer.

Företagsforskarskola Smart Industri

Ett samarbete mellan fem lärosäten - Högskolan Väst, Högskolan i Skövde, Jönköping University, Högskolan i Halmstad, Mittuniversitetet - och KK-stiftelsen har skapat idén till företagarforskarskola för yrkesverksamma inom industriell utveckling med Smart Industri som fokusområde. Syftet är att erbjuda utbildningar som tillgodoser industrins behov av spetskompetens och som stärker de deltagande företagens konkurrenskraft. Fem områden:

  • Smarta/hållbara material och tillverkningsmetoder
  • Smarta produkter och processer
  • Smart produktionsteknik för flexibla/agilaförändringsbara produktionssystem
  • Smarta arbetssätt för snabb/effektiv produktframtagning/industrialisering
  • Effektiv kvalitet-/underhålls-/produktivitetsutveckling mot smart produktion

Starten planeras till 2020.
Mer information

Ordförande i ämnesråd för produktionsteknik


Forskarutbildningskoordinator för Produktionsteknik


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen