Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vad är reell kompetens?

Om du inte har formella meriter som styrker grundläggande och/eller särskild behörighet till den utbildning du vill söka men ändå har kunskaper som motsvarar behörighetskravet kan du ansöka om att få din reella kompetens bedömd.

Vid en ansökan om bedömning av din reella kompetens prövar Högskolan Väst om du har förutsättningar att tillgodogöra dig den högskoleutbildning du söker hos oss genom att titta på dina samlade kunskaper och meriter. Reell kompetens kan du ha förvärvat på olika sätt, till exempel via:

 • arbetsliv
 • föreningsliv
 • längre utlandsvistelser
 • genomgången personalutbildning eller annan kursverksamhet

Minst ett par år bör ha förflutit efter avslutat ungdomsgymnasium för att nödvändiga förutsättningar för reell kompetens ska anses föreligga. 

Så här ansöker du om bedömning av reell kompetens

 1. Börja med att kontakta en kartläggare via kartlaggare@hv.se för att få stöd och viktig information i valideringsprocessen och för att minimera risk för komplettering och avslag. Var beredd på att avsätta mycket tid för valideringen.

 2. Gör de uppgifter som är relaterade till den behörighet du saknar enligt Högskolan Västs anvisningar. Klicka dig vidare här för att komma till sidan med anvisningarna

 3. Styrk dina uppgifter och egenbeskrivningar med relevanta intyg. Relevanta intyg är sådana som styrker din egenbeskrivning så långt det är möjligt. Det kan vara olika former av intyg och utlåtanden från personer som kan intyga din kompetens inom ett visst område etc. Arbetsintyg bör innehålla uppgifter om befattning, vad du arbetat med, hur länge du arbetat och i vilken omfattning. Undvik eventuella rekommendationsbrev. 

 4. Ansök till utbildningen via www.antagning.se 

 5. Fyll även i blanketten Ansökan om prövning av reell kompetens/undantag. På denna anger du vilka utbildningar du söker för bedömning av reell kompetens. Skriv sedan ut blanketten så att du kan skriva din namnteckning. Skanna därefter in den som pdf-fil.

 6. Ladda upp ansökningsblanketten, den eller de mallar du gjort dina uppgifter i samt bilagor/intyg. Läs mer på antagning.se hur du laddar upp dokument.  

Viktigt! Anmälan inklusive bilagor ska vara uppladdade på www.antagning.se senast sista anmälningsdag. 

Vad händer efter du ansökt?

När du ansökt om bedömning av reell kompetens genom att följa Högskolan Västs anvisningar, handläggs ansökan enligt en bestämd ärendegång. Din ansökan, kompetensbeskrivning och alla dokument som skickats in granskas av kartläggare vid Högskolan Väst.

Under handläggningstiden kan du komma att bli kontaktad för att komplettera med exempelvis mer utförliga beskrivningar av dina kunskaper och färdigheter eller dokument som styrker din beskrivning. Begäran om komplettering kan ske på olika sätt, till exempel via e-post eller telefon.

Med utgångspunkt i din ansökan med beskrivningar och dokumentation görs en bedömning av de kunskaper och färdigheter som redovisats i förhållande till de förkunskapskrav som gäller för den utbildning du sökt. Bedömningen görs av ämnesföreträdare för sökt utbildning.

Kommer jag in på utbildningen?

I antagningsprocessen vid högskolor och universitet görs något som heter urval vilket innebär att högskoleplatser fördelas till olika urvalsgrupper utifrån ett bestämt antal platser på varje utbildning. Behörighet genom reell kompetens ger dig inte automatiskt en utbildningsplats men det ger dig möjlighet att delta i urvalet.

Om du söker en populär utbildning bör du se över dina möjligheter att konkurrera om en plats med andra sökande eftersom behörighet via reell kompetens inte ger några extra meritpoäng. Reell kompetens är inte heller en särskild urvalsgrupp. Vi rekommenderar dig därför att göra högskoleprovet om du inte har ett meritvärde att konkurrera med.

Läs mer om urval och fördelning av platser samt meritvärdering.

Tips! Om du får avslag på din ansökan kan en annan väg för att bli behörig vara att komplettera dina gymnasiemeriter genom att läsa upp eller göra en prövning av den eller de gymnasiekurser du behöver vid vuxenutbildningen i din hemkommun. Bor du i Trollhättan eller Vänersborgs kommun kan du vända dig till studievägledningen vid Kunskapsförbundet Väst som kan hjälpa dig vidare, se webbsida här.

När får jag besked?

Beslutet på ansökan kommer i antagningsbeskedet som finns tillgängligt på ditt konto på www.antagning.se. Om du får avslag har du rätt att överklaga beslutet om behörighet. Information om hur man överklagar finns i antagningsbeskedet. 

Annan väg för att uppnå grundläggande behörighet

Det finns även en annan väg att gå för att uppfylla grundläggande behörighet. Läs översiktligt om denna här:

Grundläggande behörighet genom vissa kurser och arbetslivserfarenhet
Om du har lägst betyget E, alternativt Godkänt i ämnena nedan och har minst tre års arbetslivs-erfarenhet på minst halvtid efter 19 års ålder behöver du inte ansöka om någon prövning av reell kompetens, bedömningen om grundläggande behörighet görs ändå. Det är dock viktigt att du laddar upp alla dokument som visar att du har läst kurserna samt tjänstgöringsintyg som visar att du har arbetat i minst tre år. Om du uppfyller dessa krav görs bedömningen att du uppfyller kraven för grundläggande behörighet. Ämnena är: 

 • Svenska/Svenska som andraspråk 1+2+3 eller Svenska/Svenska som andraspråk A+B
 • Engelska 5 och 6 eller Engelska A
 • Matematik 1a, b eller c  eller Matematik A
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2  eller Samhällskunskap A

Läs mer om detta och hur du går tillväga på www.antagning.se

Senast uppdaterad