Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Bibliotek och studiestöd (BoS) leds av Catarina Lindhé.

Biblioteksrummet är en naturlig träffpunkt och arbetsplats på Högskolan. Här finner man en generös och inkluderande miljö med 361 sittplatser i allt från “fatboys” och fåtöljer fördelade i alla utrymmen till enskilda arbetsplatser med datorer till grupprum, tyst läsesal, resursrum mm. Inom Biblioteket arbetar man med undervisning till studenter men också med forskarstöd i form av informationshantering, publiceringsstöd, m.m.

Allmänheten är också välkommen att använda biblioteket och dess resurser. Läs mer om bibliotekets verksamhet på bibliotek.hv.se eller på Möt biblioteket.

Studie- och karriärvägledning samt Funkas uppdrag ligger att i huvudsak vara ett stöd för studenterna före, under och efter studierna genom att tillhandahålla vägledning och bidra till att säkerställa att alla studenter erbjuds en likvärdig studiesituation och likvärdig, rättssäker behandling.

Chef för avdelningen


Catarina Lindhé

Catarina Lindhé Avdelningschef
catarina.lindhe@hv.se

Medarbetare


Petra Ahlstedt

Petra Ahlstedt Bibliotekarie
petra.ahlstedt@hv.se

Pär Andersson

Pär Andersson Studie- och karriärvägledare
par.andersson@hv.se

Karin Andreasson

Karin Andreasson Samordnare för studenter med funktionsnedsättning
karin.andreasson@hv.se

Fredrik Atterheim

Fredrik Atterheim Systembibliotekarie
fredrik.atterheim@hv.se

Sofia Bramfors

Sofia Bramfors Samordnare för studenter med funktionsnedsättning Studiehandledare, Academic study coach
sofia.bramfors@hv.se

Johanna Dahlin

Johanna Dahlin Bibliotekarie
johanna.dahlin@hv.se

Maria Erlander

Maria Erlander Samordnare för studenter med funktionsnedsättning
maria.erlander@hv.se

Getzy Gunnarsson

Getzy Gunnarsson Studie- och karriärvägledare
getzy.gunnarsson@hv.se

Catarina Lindhé

Catarina Lindhé Avdelningschef
catarina.lindhe@hv.se

Monica Ljung

Monica Ljung Systembibliotekarie
monica.ljung@hv.se

Charlotta Lundqvist

Charlotta Lundqvist Studie- och karriärvägledare
charlotta.lundqvist@hv.se

Gunnel Matsson

Gunnel Matsson Studie- och karriärvägledare
gunnel.matsson@hv.se

Elisabeth Näverå

Elisabeth Näverå Bibliotekarie
elisabeth.navera@hv.se

Astrid Olsson

Astrid Olsson Bibliotekarie
astrid.olsson@hv.se

Madeleine Storm

Madeleine Storm Bibliotekarie
madeleine.storm@hv.se

Lisbeth Strängbäck

Lisbeth Strängbäck Studie- och karriärvägledare
lisbeth.strangback@hv.se

Erika Sundberg

Erika Sundberg Bibliotekarie
erika.sundberg@hv.se

Rebecka Sverker

Rebecka Sverker Bibliotekarie handledare Akademiskt språk, SI-metodhandledare
rebecka.sverker@hv.se

Samina Särkiniemi

Samina Särkiniemi Biblioteksassistent
samina.sarkiniemi@hv.se

Jessica Thorn

Jessica Thorn Bibliotekarie
jessica.thorn@hv.se

Anna Wilner

Anna Wilner Bibliotekarie SI -metodhandledare
anna.wilner@hv.se

Merja Ylioikarainen

Merja Ylioikarainen Bibliotekarie
merja.ylioikarainen@hv.se

Raine Zander

Raine Zander Studie- och karriärvägledare
raine.zander@hv.se
Senast uppdaterad