Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.


Om Vattenfall

Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme, med huvudmarknader i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien.

Moderbolaget, Vattenfall AB, är helägt av svenska staten och har sitt huvudkontor i Solna. Inom koncernen finns nära 20 000 medarbetare och 14 miljoner kunder. 

Om partnerskapet

Det strategiska partnerskapet mellan Vattenfall och Högskolan Väst bidrar genom relevanta och utvecklade utbildningar inom området klimat och energi, med ett fokus på utmaningar kring hållbar energiförsörjning och eldistribution. 

Det bidrar dessutom till en hållbar utveckling genom att samhället kan möta nya tekniska samhällsutmaningar såsom elektrifiering och fossilfri stålproduktion. 

Utvecklingsområden

Parterna ska fokusera på ett antal särskilda utvecklingsområden under avtalstiden: 

  • Vattenfall och Högskolan Väst utvecklar forskningssamverkan där ambitionen är att etablera gemensamma doktorander och gemensamma forskningsprojekt.  
  • Vidareutveckla samverkan inom utbildning på både grund- och avancerad nivå. Även andra former, såsom yrkeshögskola, kan bli aktuellt.  
  • Vidareutveckla metoder och arbetssätt som bidrar till en arbetsplats med mångfald och inkludering, en bransch som välkomnar alla, något som knyter an till högskolans ambitioner med icke-könsbundna studieval. 
     

Kontaktperson på Högskolan Väst


Håkan Jensen

Håkan Jensen Universitetsadjunkt Byggteknik och hållbar utveckling
hakan.jensen@hv.se
Senast uppdaterad