Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anställda på Husqvarna, Brastad

Husqvarna är ett av företagen som medverkar i  forskningsprojektet Restart. Några av deltagarna på företagets produktionsanläggning i Brastad är (fr.v.) Sandra Mattsson, Jörgen Jensson och Alexandra Hallqvist Lehtinen. 

Teknologiutvecklingen och den digitala transformationen inom industrin påverkar företagens traditionella arbetsrutiner och ledningsarbete. Med design- och implementeringsstudier i industrins produktion kan vi öka kunskapen om teknikomställningen. Det handlar både om produktionstekniska utmaningar och hur teknikomställningen påverkar människan, organisationen och produktionsarbetet för industripersonal som exempelvis operatörer, tekniker och chefer.

Forskningen bidrar till ökad förståelse och kunskap om hur industriell produktion och digitalisering påverkar nya professioner och hur affärsmodeller transformeras. Det ger också kunskap om nya och förändrade behov av kompetensväxling och kompetensutveckling, och vi får en djupare förståelse om vilka effekter som uppstår.

Senast uppdaterad