Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om centrumbildningen

Hälsofrämjande är den process som gör det möjligt för individer, grupper och samhällen att öka kontrollen över och förbättra sin fysiska, mentala, sociala och existentiella hälsa. I den salutogena teorin ligger fokus på människors färdigheter, förmågor och resurser för att kunna utveckla hälsa och välbefinnande.

En grundläggande tanke är att hälsa främjas genom att skapa samhälle som karaktäriseras av tydliga strukturer där människor känner delaktighet och att de ges förutsättningar för att tillvarata sina interna och externa resurser. Samhället är under ständig utveckling vilket innebär ökade krav på individen och för att utvecklingen skall bli hållbar krävs att individers förmågor och färdigheter tas till vara på och främjas. Samtidigt behöver den enskilde individen ha kunskap om hur de egna färdigheterna och förmågorna kan främjas. Hälsofrämjande med utgångspunkt i den salutogena teorin är således ett viktigt bidrag för en hållbar utveckling för såväl individ som för samhälle.

Aktuellt

KOntakt


Sofie Lundström

Sofie Lundström Universitetslektor
sofie.lundstrom@hv.se

Jennie Ryding

Jennie Ryding Universitetslektor
jennie.ryding@hv.se
Senast uppdaterad