Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Syfte

Forskningsprojektet undersöker digitala vårdtjänster ur ett landsbygds- och primärvårdsperspektiv. Studien, som genomförs som en licentiandstudie i Arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst, fokuserar på hur digitala vårdtjänster kommer till användning på en vårdcentral på landsbygden. Tidigare forskning har visat hur primärvård på landsbygden har andra förutsättningar än primärvård i staden. På landsbygden är patienterna ofta äldre vilket innebär att de ibland har ett ökat och mer komplext vårdbehov. Samtidigt är de geografiska avstånden längre, något som de digitala vårdtjänsterna sägs kunna överbrygga.

Studien understryker att digital vårdtjänster behöver analyseras och förstås utifrån sin kontext. Såväl äldre patienter som vårdprofessioner beskriver hur vårdcentralen uppfyller en uppskattad, social roll på orten. Vårdcentralen upplevs vara en arena för såväl formella som informella möten mellan profession och patient, samt patienter emellan. Detta påverkar i sin tur uppfattningar kring digitala vårdmöten och vad som är möjligt att genomföra i den egna kontexten.

Kontakt

Ansvarig forskare/licentiand: Thomas Sjöström
E-post: thomas.sjostrom@vastervik.se

Senast uppdaterad