Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Co-op

Anställ en Co-opstudent! Co-op, Cooperative Education, innebär att programstudenter varvar studier med betalda arbetsperioder. Co-op ger dig som företag chansen att lära känna dina framtida medarbetare. Det är helt enkelt ett smart sätt att rekrytera. Läs mer om Co-op.

Projektarbete

I många utbildningar genomför projektarbeten på uppdrag av företag eller andra arbetsgivare. Ett sådant projektarbete, som genomförs skarpt ute i arbetslivet, ger studenten en bild av vilka problem och frågeställningar man kan komma att möta i kommande yrkesutövning. Företaget i sin tur kan exempelvis få förslag till nya arbetssätt eller hjälp med vissa utredningsuppdrag.

Kontakt: Victoria Johansson (Ekonomi och IT), Maria Clevfors Fischer och Malin Hedlund Ternander  (Individ och samhälle), Josefina Söderblom (Hälsovetenskap) och Håkan Jensen (Ingenjörvetenskap).

Examensarbete

Genom samverkan med Högskolan Västs studenter om examensarbeten kan din organisation få ny kunskap och förslag på lösningar till ett konkret problem samtidigt kan ni knyta kontakter med studenter.  Ett examensarbete är ett slutarbete på en utbildning som presenteras i en vetenskaplig rapport.

De flesta uppsats- och examensarbeten görs under vårterminen. Arbete med idéer sker oftast redan under höstterminen, så det är bra att vara ute i god tid.

Ta gärna kontakt med oss om du har ett problem eller en frågeställning som du skulle vilja få mer kunskap om genom ett examensarbete.

Kontakt: Victoria Johansson (Ekonomi och IT), Maria Clevfors Fischer och Malin Hedlund Ternander (Individ och samhälle), Josefina Söderblom (Hälsovetenskap) och Håkan Jensen (Ingenjörvetenskap).

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) – praktik

Inom flera av våra utbildningar ingår återkommande perioder av praktik, kallad verksamhetsförlagd utbildning. Det innebär att studenten tillbringar utbildningsperioder på arbetsplatser, främst inom offentlig sektor, inom sitt kommande yrkesområde. Verksamhetsförlagd utbildning finns för de studenter som läser till lärare, sjuksköterska, specialistsjuksköterska (Distriktssköterska, Onkologisk vård, Psykiatrisk vård och Vård av äldre) samt till socionom.

Läs mer här 

Mentorskap

Inom vissa av våra programutbildningar kan studenter få kontaktpersoner eller mentorer som är verksamma i det yrkesområde utbildningen rör. Som mentor delar du med dig med dina erfarenheter samtidigt som du får input tillbaka från studentens pågående studier.

Läs mer här

Fadderverksamhet

Fadderverksamheten är ett samarbete mellan högskolan och regionens företag och organisationer. I korthet innebär det att ni som fadderföretag tar emot en stundgrupp upp till tre gånger per termin. På så sätt får studenterna förankring i aktuella jobbrelaterade frågeställningarna redan under studietiden.

Fältstudier

Fältstudier ingår i flera av våra utbildningar och innebär studier av ett ämne eller en företeelse genom studiebesök i arbetslivet, kortare praktik inom yrkesområdet eller att man studerar en företeelse i sin naturliga miljö.

HoloHouse

Vill din organisation/företag bli mer hållbart och bidra till en bättre värld? Genom HoloHouse kommer du i kontakt med studenter - framtidens hållbarhetsexperter - som kan ta sig an olika typer av uppdrag. Här kan du läsa mer om HoloHouse och Högskolan Väst samverkan.

Senast uppdaterad