Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Genomförande

Kursen genomförs under två dagar där dagen börjar med en föreläsning om omvårdnadsprocessen och omvårdnadsdokumentation utifrån VIPS (välbefinnande, integritet, prevention och säkerhet) och SMART kriterier (specifikt, mätbart, accepterat realistiskt och tidsbestämt) och efterföljs med ett seminarie. Andra föreläsningen handlar om personcentrerat förhållningsätt och vård och även denna föreläsning följs upp med ett reflektions seminarie.

I seminariet gällande omvårdnadsdokumentation och omvårdnadsprocessen utgår seminariets aktiviteter från ett AIL perspektiv där deltagarna utgår från fiktiva patientfall kopplade till verksamheten. Deltagarna skapar vårdplaner och efter granskning av varandras vårdplaner sitter tillsammans med lärare ger och får ger feedback.

Kursen vänder sig till alla inom vårdteamet men främst till chefer och sjuksköterskor inom hemsjukvård.

Arbetsintegrerat lärande

Studieuppgifternas frågeställningar bearbetas med utgångspunkt i klinisk verksamhet. Egna reflektioner och erfarenheter från arbetslivet relateras fortlöpande till teori, forskning och beprövad erfarenhet under föreläsningar, workshops, seminarier och examinationer.

För mer information, kontakta: Christèl Åberg, kursansvarig, Mailadress: christel.aberg@hv.se. Mobilnr. 0701-039 877.

Information om uppdragsutbildning: Annika Bergman, samordnare för kompetensutveckling i arbetslivet/uppdrag. Mailadress; annika.bergman@hv.se. Mobilnr, 0739-013 404.

Senast uppdaterad