Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Laser Metal Deposition with powder (LMD powder)

Svetsning är en tillverkningsprocess där material, oftast metaller, sammanfogas genom smältning. Med hjälp av värme, tryck eller en kombination av båda, skapas en stark bindning mellan materialen. Svetsning är en central process inom många industrier, bland andra fordons-, bygg-, flyg- och tillverkningsindustrin. 
  
På senare år har svetsbaserad additiv tillverkning (AM, engelsk förkortning för additiv tillverkning) etablerats som en revolutionerande teknik. Den kallas även för 3D-printning i metall och innebär att man bygger upp objekt lager för lager med hjälp av svetsmetoder som laser- eller elektronstrålesvetsning.  
 
Fördelarna med additiv tillverkning är många och stora. Tillverkningsmetoden möjliggör mer flexibel design, minskat materialspill och möjlighet att producera mer komplexa geometrier än vad som kan tillverkas med traditionella tillverkningsmetoder.

Svetsbaserad AM används inom en rad olika områden, allt från skräddarsydda medicintekniska implantat till komponenter för flygindustrin.  

Mer om vår forskning inom Svetsning & svetsbaserad additiv tillverkning 

Tematisk ledare - svetsning & svetsbaserad additiv tillverkning


Fabian Hanning

Fabian Hanning Universitetslektor
fabian.hanning@hv.se
Senast uppdaterad