Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Högskolepedagogik är det ämne som undervisande personal vid svenska högskolor och universitet studerar för att verka professionellt som lärare och som utvecklare av utbildning och kurser som de bedriver. Lärares pedagogiska skicklighet bör alltid vara aktuell, då ny kunskap om högre utbildning ständigt utvecklas och bidrar till att skapa nya arbetssätt som rör t.ex. digitalisering, internationalisering, inkluderande pedagogik och hållbar utveckling.

Högskolepedagogiken vid Högskolan Väst består av en mängd lärare och specialister från skilda institutioner som gemensamt arbetar för att skapa en lärorik arena för undervisande personal. Man finns representerade i en mängd olika interna råd (ex. IKT-rådet) och arbetsgrupper (ex. AIL-certifiering och Digital examen). Vidare samverkar man med flera närliggande lärosäten, främst med PIL-enheten vid Göteborgs universitet, i kurser, teman och frågor som rör högskolepedagogik och pedagogisk skicklighet.

Se Akademus hela högskolepedagogiska kursutbud

Behörighetskrav för lärare

Som lärare på Högskolan Väst skall du ha genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst 10 veckor eller motsvarande. Om det saknas vid anställningstillfället skall du ha genomfört utbildningen under anställningens första två år. Alla kurser i vårt utbildningsutbud är behörighetsgivande samt ger dig en breddad lärarkompetens.

Har du frågor?

Funderar du på att anmäla dig till en högskolepedagogisk kurs men är osäker på förutsättningarna? Läs mer på vår sida med vanliga frågor och svar.

För att planera din högskolepedagogiska utbildning eller om du har frågor om våra kurser och aktiviteter, ta kontakt med Akademus.

Kontakt


Anna Jakobsson

Anna Jakobsson Universitetslektor
anna.jakobsson@hv.se

Johan Hyrén

Johan Hyrén Universitetslektor
johan.hyren@hv.se

Karin Svensson

Karin Svensson Universitetsadjunkt
karin.svensson@hv.se

Urban Carlén

Urban Carlén Universitetslektor
urban.carlen@hv.se
Senast uppdaterad