Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vår erfarenhet är framför allt baserad på arbete i och med offentlig verksamhet. Vi arbetar med en bred flora av uppdragstyper som poäng- och icke poänggivande kurser, föreläsningar, verksamhetsutveckling och processledning, handledning, seminarier, teoretiska underlag/texter, utvärderingar, kartläggningar/nulägesanalyser, uppdragsforskning mm.

I vår dagliga verksamhet samverkar vi mycket med externa parter. Vi har exempelvis ett samverkans- och utvecklingsråd med externa representanter där vi diskuterar utbildningars innehåll och utformning och vilka framtida behov av kompetens som kan finnas. Vi är också aktiva inom olika nätverk inom områdena Arbetsliv och hälsa och Folkhälsa och folkhälsoarbete.

Vi arbetar med uppdrag i form av:

 • arbetsintegrerat lärande (AIL)
 • forskning
 • föreläsningar
 • handledning
 • högskolepoänggivande kurser
 • kartläggningar
 • projekt
 • seminarier
 • utvärderingar
 • verksamhetsriktade utbildningar
 • verksamhetsutveckling

Kontakta oss gärna så skräddarsyr vi kompetensutvecklingsinsatser anpassade efter verksamhetens behov och önskemål!

Kontaktperson för uppdragsutbildning inom vårdvetenskap


Senast uppdaterad av Eva-Lena Fast