Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om det brinner

Se filmen och ta del av informationen som finns publicerad nedan.

 • GÅ UT genom närmaste utrymningsväg

 • ANVÄND INTE HISSEN

 • ÅTERSAMLINGSPLATS CAMPUS:  
  Maria Alberts Park (parken utanför Albertssalen) 
  Här hittar du karta med återsamlingsplats på campus

  ÅTERSAMLINGSPLATS PTC:
  Uppsamlingsplats vid blå skylt vid parkeringen utanför entrén Nohabgatan 18 A (på andra sidan övergångsstället).

  Har du besökare, se till att de följer med dig ut till uppsamlingsplatsen.


Om du upptäcker att det brinner

 • RÄDDA alla som är i omedelbar fara och utrym lokalen.
 • VARNA alla som hotas eller påverkas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet
 • LARMA räddningstjänsten, ambulans och polis via SOS på telefon 112.
 • SLÄCK ENDAST om du bedömer att klara det. 
 • STÄNG dörrar för att förhindra att rök och brand sprider sig.
 • UTRYM via närmaste utrymningsväg. Om rummet fylls med rök - kryp under röken, där finns friskare luft och bättre sikt.

Kom ihåg att alltid notera närmaste nödutgång och ta del av utrymningsplan. 


Brandsläckare i högskolans lokaler

Släckningsutrustning finns utplacerade på strategiska platser och anges i utrymningsplanen både på campus och på PTC.

Kontakt

Har du frågor kring brand, kontakta Sven-Eric Löfgren Järnerot.

 

 

Senast uppdaterad