Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Redogörelsen beskriver hur www.hv.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Den beskriver också kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss, så att vi kan åtgärda dem. Vi arbetar kontinuerligt för att webbplatsen ska uppfylla lagkraven.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att vi just nu inte lyckats uppfylla alla krav på tillgänglighet till digital offentlig service. Vi försöker lösa problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Löpande test och underhåll
Webbplatsen testas mot WCAG 2.1 med hjälp av webbanalysverktyget Siteimprove, så att våra redaktörer och systemutvecklare kan fånga tillgänglighetsproblem när felaktiga sidor publicerats.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från hv.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du rapportera bristerna så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Svarstiden är ca 3 dagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och påtala det. (Länk till extern webb)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.
Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (WCAG)

Innehåll som inte är tillgängligt

För närvarande är vi medvetna om att vi inte har lyckats att uppfylla alla kriterier i WCAG på följande delar av webbplatsen:

Bristande förenlighet med lagkraven

Dokument

 • Det finns dokument som inte är tillgänglighetsanpassade. Dessa uppdateras och byts ut efterhand i ett pågående systematiskt arbete. I de fall det fungerar görs vissa dokument om till digitala formulär. Vi jobbar också med att anpassa våra wordmallar samt utbilda handläggare i hur dokument ska tillgänglighetsanpassas.

 • Kurs- och utbildningsplaner som tidigare automatiskt genererade pdf-filer är nu omarbetade till HTML-sidor.

Videofilmer

 • Våra introduktionsfilmer till nya studenter är i dagsläget inte syntolkade. 
 • När det gäller pedagogiskt filmat material har vi tagit fram riktlinjer och beslut för att anpassa vårt material. Vi har tecknat avtal med Kaltura (HV Play) via Sunet för användning av textningstjänsten Reach som vi använder i vårt pedagogiska material.

Tillgänglig kod

 • Delar av webbplatserna uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna när det exempelvis gäller tillgänglig kod. Till exempel:
  - Tomma rubriker
  - Inbyggda ramar (iframes) saknar textalternativ.

Vi arbetar kontinuerligt med att åtgärda dessa problem.

Navigering och struktur

 • Det finns ingen webbplatskarta för att navigera på webbplatsen.

Under utredning

 • Det finns vissa inhämtade system (till exempel tjänsten för lediga anställningar) till webbplatsen som inte följer tillgänglighetsprinciperna.

 • Vissa sidor kan brista i att presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla. Testning pågår av läsordningen med talsyntesutrustningar via vårt Team Funka (stödåtgärder till studenter med funktionsnedsättning).

 • Vissa sidor saknar text på knappar som inte överensstämmer med maskinläsbara etiketter.

 • Idag fungerar det inte att öka avstånd mellan raderna på en webbsida.  

Oskäligt betungande anpassning

Högskolan Väst åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Dokument

 • Några få system skapar dokument som inte är fullt tillgängliga. Vi arbetar löpande med att få dokumenten tillgängliga.

 • Kurs- och utbildningsplaner som tidigare automatiskt genererade pdf-filer är nu omarbetade till HTML-sidor.

Hur har vi testat webbplatsen?

Vi har gjort en självskattning (intern testning och expertis) av hv.se och med hjälp av webbanalysverktyget Siteimprove. 

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tekniska tillgänglighetsproblem samt att kontinuerligt arbeta med redaktionellt styrd tillgänglighet.

Detta utlåtande uppdaterades 2024-03-26

Felanmälan för tillgänglighet

Här kan du påpeka eventuella brister gällande tillgänglighet i både den fysiska miljön och problem gällande information eller system. Lämna gärna förslag till förbättringar!

* = obligatoriska fält

Din e-post är nödvändig om du vill ha möjlighet till återkoppling på din anmälan eller om vi behöver få kompletterande information för att kunna framkalla felet.
Du kan dock lämna ett anonymt klagomål om du så önskar.

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig själv i formuläret. Uppgifterna behövs för att handlägga dina uppgifter och för att kunna kommunicera med dig. Mer information om hur Högskolan Väst hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Högskolan Väst.

If you have entered your personal data above then University West will process the personal data for the purpose of administering your case. More information on how University West processes personal data can be found on the webpage Processing of personal data at University West.

ok
Senast uppdaterad