Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Redogörelsen beskriver hur www.hv.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Den beskriver också kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss, så att vi kan åtgärda dem. Vi arbetar konstant för att webbplatsen ska uppfylla lagkraven.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att just nu inte lyckats uppfylla alla krav på tillgänglighet till digital offentlig service. Vi försöker lösa problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Löpande test och underhåll
Webbplatsen testas mot WCAG 2.1 med hjälp av webbanalysverktyget Siteimprove, så våra redaktörer och systemutvecklare kan fånga tillgänglighetsproblem när felaktiga sidor publicerats.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från hv.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du rapportera bristerna så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Svarstiden är ca 3 dagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.
Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (WCAG)

Innehåll som inte är tillgängligt

För närvarande är vi medvetna om att vi inte har lyckats att uppfylla alla kriterier i WCAG på följande delar av webbplatsen:

Bristande förenlighet med lagkraven

DOKUMENT

 • Det finns dokument som inte är tillgänglighetsanpassade. Dessa uppdateras och byts ut efterhand i ett pågående systematiskt arbete. I de fall det fungerar görs vissa dokument om till digitala formulär. Vi jobbar också med att anpassa våra wordmallar samt utbilda handläggare i hur dokument ska tillgänglighetsanpassas.

 • Vi har några system som automatiskt genererar pdf-filer (kursplaner och utbildningsplaner) som inte är fullt ut tillgänglighetsanpassade. I takt med att system uppgraderas och byts ut kommer detta att säkras upp.

VIDEOFILMER

 • Våra introduktionsfilmer till nya studenter är i dagsläget inte syntolkade. 
 • När det gäller pedagogiskt filmat material har vi startat processen att ta fram riktlinjer och beslut för att anpassa vårt material, detta beräknas vara klart till höstterminsstarten 2021.
  Vi kommer teckna avtal med Reach för Kaltura (HV-play) som vi använder för vårt pedagogiska material.

TILLGÄNGLIG KOD

 • Delar av webbplatserna uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna när det exempelvis gäller tillgänglig kod. Vi arbetar kontinuerligt med att åtgärda dessa problem.

NAVIGERING OCH STRUKTUR

 • Det finns ingen webbplatskarta för att navigera på webbplatsen

UNDER UTREDNING

 • Det finns vissa inhämtade system (till exempel tjänsten för lediga anställningar) till webbplatsen som inte följer tillgänglighetsprinciperna.

 • Vissa sidor kan brista i att presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla. Testning pågår av läsordningen med talsyntesutrustningar via vårt Team Funka (stödåtgärder till studenter med funktionsnedsättning).

 • Vissa länkar är inte tydliga och används för flera olika destinationer.

 • Vissa sidor saknar text på knappar som inte överensstämmer med maskinläsbara etiketter.

 • Idag fungerar det inte att öka avstånd mellan raderna på en webbsida.  

Oskäligt betungande anpassning

Högskolan Väst åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Dokument

 • Många av våra system skapar dokument som inte är fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla dokument och vi kommer inte att hinna göra allt innan den 23 september 2020.

 • Automatgenererade pdf-filer (kursplaner och utbildningsplaner) från utbildningsdatabasen Kursinfo. Att utveckla en funktion som skapar tillgängliga pdf-filer skulle kräva omfattande resurser från Högskolan Väst. En ny version av Kursinfo är också under utveckling. Den som är i behov av anpassade kurs- eller utbildningsplaner kan kontakta servicecenter@hv.se för att få hjälp.

Hur har vi testat webbplatsen?

Vi har gjort en självskattning (intern testning och expertis) av hv.se och med hjälp av webbanalysverktyget Siteimprove. 

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tekniska tillgänglighetsproblem samt att kontinuerligt arbeta med redaktionellt styrd tillgänglighet.

Det här utlåtandet kommer att förändras

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsutlåtandets utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser publiceras kommer vi att anpassa utlåtandet efter dessa.

Detta utlåtande uppdaterades 2021-03-10.

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen