Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursvärderingar

Efter varje kurs genomförs automatiskt en kursvärdering på samtliga kurser. Kursvärderingarna genomförs via Canvas efter kursens slut. Efter genomförd kursvärdering återkopplar den kursansvariga läraren till studenterna genom att publicera en ”kursvärderingsrespons” på kursens sida i Canvas. 

Kursvärderingsrespons är en sammanställning av de studerandes synpunkter och förslag samt ansvarig lärares kommentarer kring detta. Kursvärderingsresponsen ska göras tillgänglig för de studerande inom fem veckor efter kursavslut.

Sök kursvärdering

Årliga nämnduppföljningar av utbildningskvalitet

Institutionerna gör varje år en analys av kvaliteten i sina respektive utbildningsprogram. Här kan du ta del av de senaste rapporterna:

Utbildningskvalitet EI.pdf
Utbildningskvalitet IH.pdf
Utbildningskvalitet IV.pdf
Utbildningskvalitet IoS.pdf

 

Utifrån de institutionsvisa rapporterna gör Forsknings- och utbildningsnämnden en samlad analys av utbildningskvaliteten på hela högskolan. Här kan du ta del av den senaste rapporten: 

Högskoleövergripande kvalitetsrapport över intern utvärdering av utbildning

 

Kvaliteten i högskolans två forskarutbildningar följs upp vartannat år.

Som ett resultat av beslut i Forsknings- och utbildningsnämnden har forskarutbildningarna getts möjlighet att genomföra en förenklad  uppföljning i form av kvalitetsdialog. Forskarutbildningen i arbetsintegrerat lärande AIL använde sig av denna variant.

Här kan du ta del av uppföljningsrapporterna:

Kvalitetsrapport forskarutbildning i produktionsteknik.pdf
Dialogmöte forskarutbildning i arbetsintegrerat lärande AIL.pdf
Senast uppdaterad