Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Innehåll

• Lungfysiologi och patologiska/patofysiologiska förändringar
• Immunologi och allergi
• Symtom, och utredning
• Farmakologi och farmakologisk behandling
• Spirometri
• Omvårdnad vid astma, allergi och KOL
• Etisk, personcentrerad och jämlik vård
• Sjukdomsförebyggande åtgärder, bedömningsinstrument, digitala hjälpmedel
• Teorier, modeller och styrdokument
• Forskningsrapporter
• Teamsamverkan
• Kvalitetsutveckling och implementering.

Arbetsintegrerat lärande

Studieuppgifternas frågeställningar bearbetas med utgångspunkt i klinisk verksamhet. Egna reflektioner och erfarenheter från arbetslivet relateras fortlöpande till teori, forskning och beprövad erfarenhet.

Examination/Examen

Examination sker i form av hemtentamen, examinerande seminarium, inlämningsuppgifter och obligatoriska moment.

Förkunskaper/Behörighet

Legitimerad sjuksköterska

Genomförande

Kursen ges under hösterterminen 2024 med start vecka 36 och pågår under 20 veckor på halvfart. Kursdagar är huvudsakligen förlagda till tisdagar kl. 09.00–16.00 (med reservation för förändringar). I kursen ingår också en halvdags VFU (verksamhetsförlagd utbildning), fältstudier för att delta och träna spirometriundersökning och utredning. För kursen krävs datorvana samt tillgång till dator med kapacitet för mottagande av filmade inslag. Utrustning så som headset och webbkamera krävs också.

Sista dag för anmälan är 2024-08-12.

Kostnad: Pris per deltagare 16 917 kr exkl. moms.


Frågor om kursen ställs till:

Christina Karlsson och Marina Andersson, kursansvarig

Information om uppdragsutbildning:
Annika Bergman, samordnare för kompetensutveckling i arbetslivet/uppdrag
Mobilnr. 0739-013 404

Frågor om anmälan och registrering:
Kontakta uppdragsutbildning@hv.se

Anmälan

Kryssa för vilken verksamhet du tillhör
Jag godkänner
GDPR

Kursansvariga /övrig kontakt


Marina Andersson

Marina Andersson Universitetsadjunkt Student
marina.andersson@hv.se

Annika Bergman

Annika Bergman Universitetsadjunkt
annika.bergman@hv.se

Christina Karlsson

Christina Karlsson Universitetsadjunkt Adjunkt/sjuksköterska
christina.karlsson.2@hv.se
Senast uppdaterad