Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Aktuellt

Rektor från och med den 1 augusti 2023 är Mats Jägstam.
Presentation Mats Jägstam.

Rektor anställs genom beslut av regeringen för högst sex år efter förslag av styrelsen för högskolan. Anställningen får förnyas, dock högst två gånger om vardera högst tre år.

Rektors ansvar

Rektors ansvar är att, närmast under styrelsen, leda verksamheten vid högskolan samt att ingå i högskolans styrelse. Rektor är också ordförande i högskolans disciplinnämnd samt i högskolans personalansvarsnämnd.

Som myndighetens chef ska rektor se till att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt. Rektor får delegera sina uppgifter om inte annat är särskilt angivet men beslutar själv i följande ärenden:

  • Frågor som inte ankommer på högskolans styrelse
  • Frågor där det särskilt angivits i författning att rektor beslutar
  • Frågor där högskolans styrelse gett rektor i uppdrag att besluta, som till exempel fastställande av högskolans utbildningsutbud och lokal examensordning

Prorektor - rektors ställföreträdare

Rektor har en ställföreträdare som tjänstgör i rektors ställe när han inte är i tjänst. Ställföreträdaren ersätter även i övrigt rektor i den utsträckning som rektor bestämmer. Vid Högskolan Väst benämns rektors ställföreträdare prorektor. Prorektor utses av högskolans styrelse.

Kontakt


Mats Jägstam

Mats Jägstam Rektor
rektor@hv.se
Senast uppdaterad