Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Årsredovisning

Tidigare årsredovisningar kan hittas i högskolans arkiv.

För mer information om reglerna kring årsredovisningar och budgetunderlag läs Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (extern länk).

Årsredovisningen är en sammanställning av högskolans räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår.

Snabbfakta 2019 (hämtat ur Årsredovisningen)

 

Bild över kortfakta om högskolan

Budgetunderlag

Budgetunderlaget är myndighetens förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren. Det ska även innehålla förslag till bemyndiganden, räntekontokredit och anslagskredit. Utöver dessa obligatoriska delar innehåller budgetunderlagen också ofta myndighetens ambition om hur verksamheten ska utvecklas.

Budgetunderlaget lämnas till regeringen senast den 1 mars varje år. Regeringen använder sedan budgetunderlaget som ett underlag när den förbereder förslaget till statsbudget

 

Senast uppdaterad