Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

 

Årsredovisning

Årsredovisningen är en sammanställning av högskolans resultat för det särskilda uppdraget kring att utveckla arbetsintegrerat lärande, för utbildning och för forskning. Här finns också en finansiell redovisning kring högskolans ekonomiska resultat för aktuellt år.

Som myndighet är man skyldig att återrapportera delar av verksamheten. För mer information om reglerna kring årsredovisningar och budgetunderlag läs Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (extern länk).

Tidigare årsredovisningar kan hittas i högskolans arkiv.

Budgetunderlag

Budgetunderlaget är myndighetens förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren. Det ska även innehålla förslag till bemyndiganden, räntekontokredit och anslagskredit. Utöver dessa obligatoriska delar innehåller budgetunderlagen också ofta myndighetens ambition om hur verksamheten ska utvecklas.

Budgetunderlaget lämnas till regeringen senast den 1 mars varje år. Regeringen använder sedan budgetunderlaget som ett underlag när den förbereder förslaget till statsbudget.

Senast uppdaterad