Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Referensgrupp

Jan Theliander, prorektor Högskolan Väst
Tanja Christensson, Verksamhetsledare Näktergalen
Ann Liss, Verksamhetsledare Näktergalen
Anna Bergkvist, Utbildningsförvaltningen – planerare/utvecklare, Trollhättans Stad
Ulrika Leyon Bertilsson, representant Rotary
Anna Wänblom, Eidar
Barbro Holmgren, representant Rotary
Henrik Olsson, Innovatum Science Center
Annelie Eriksson, Familjehuset Trollhättan
Mattias Nylén, Studentrepresentant, Högskolan Väst
Ylva Borg, Studentrepresentant, Högskolan Väst
Ulrika Lundh Snis, Vicerektor, Högskolan Väst
Hanna Gadd, Chef Studiestöd, Bibliotek och Pedagogisk utveckling, Högskolan Väst
Emelie Wester, Handläggare Studiestöd, Bibliotek och Pedagogisk utveckling, Högskolan Väst

Uppdrag:

  • Bistå verksamhetsledare med strategiska inspel för att diskutera beslut kring frågor om resurser, process och resultat.
  • Stödja och kritiskt granska verksamhetens kvalitet- och vidare utveckling
  • Agera som ambassadörer för verksamheten och sprida information till relevana intressenter
  • Att fungera som ingångar till näringslivet, myndigheter och andra relevanta aktörer

Referensgruppen träffas ca två gånger per termin. Referensgruppen är en länk mellan Näktergalen och verksamheter i staden som närlingsliv, föreningsliv och myndigheter för att öka delaktigheten från partners och intressenter och stötta projektet med erfarenheter och idéer.

Kontakt


Ann Liss

Ann Liss Universitetsadjunkt
ann.liss@hv.se

Tanja Pettersson

Tanja Pettersson Universitetsadjunkt, förste
tanja.pettersson@hv.se
Senast uppdaterad