Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Maureen Drysdale - 2020

Maureen Drysdale, doktor i psykologi och professor vid University of Waterloo och St. Jerome University i Kanada, promoveras till hedersdoktor vid Högskolan Väst för sina insatser kring arbetsintegrerat lärande (AIL). Dr. Drysdales forskning har bland annat fokuserat på övergången mellan studier och yrkesliv. Hon har undersökt attityder och beteenden som anses vara viktiga för att den övergången ska bli lyckad. Nomineringen pekar särskilt på hennes ovärderliga bidrag till att lyfta AIL-forskningen från en regional och nationell nivå till att bli ett forskningsämne på den globala arenan. Hon har bidragit starkt till att skapa internationella forskarnätverk kring AIL. 

Ingela Josefson och jerry engström - 2018

Ingela Josefson, professor i praktisk kunskap och välkänd för sin forskning om "tyst" kunskap. Ingela har tidigare varit rektor för Södertörns högskola samt ledamot av styrelsen vid Högskolan Väst. Hennes forskning, filosofi och syn på kunskap och lärande har bidragit till utvecklingen av forskningen inom Arbetsintegrerat lärande, AIL, Högskolan Västs profil. På senare tid har hon också spelat en viktig roll i utvecklingen av forskningsinriktningen Industriell AIL, numera inom ramen för forskningsmiljön Primus.

Jerry Engström, campuschef på Campus Västervik. Som drivande på Campus Västervik och initiativtagare till nya utvecklingsidéer står Jerry bakom mycket av framgången för Campus Västervik. Högskolan Väst och Campus Västervik har ett över 20 år långt samarbete kring decentraliserad utbildning som nu på senare år utvecklats till att innefatta även forskningssamverkan - bland annat genom en gemensam doktorand inom barn- och ungdomsforskning.

De båda utnämndes formellt vid akademiska högtiden 2018.

Motivering:
Båda kandidaterna har en tydlig anknytning till Högskolan Väst samt har i hög grad främjat verksamheten genom betydande insatser, Ingela Josefson for forskningen och Jerry Engström for utbildningen.

Jan Nygren - 2016

Före detta statsrådet Jan Nygren, utsågs 2016 till teknologie hedersdoktor vid Högskolan Väst. Jan Nygren är bördig från Trollhättan och var styrelseordförande på Högskolan Väst tiden 1 maj 2007 till 30 april 2013. En tid präglad av campussammanslagning, rektorsrekrytering och utbyggnad av forskarutbildning. Han har ett mångårigt förflutet som socialdemokratisk politiker. Han har bland annat varit SSU-ordförande, statssekreterare och samordningsminister. Han var i många år verksam vid Saab AB i Linköping där han under ett antal år vice VD och även senior advisor. Nygren har ett starkt engagemang i kunskaps- och FoU-frågor. Han är bland annat ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien sedan 2005 och är sedan 2015 styrelseordförande i Försvarets materialverk.

Motivering:
"Jan Nygren verkade med kraft som högskolans ordförande under en expansiv och transformativ tid då högskolan erhöll egna forskarutbildningsrättigheter, började använda sitt nya campus och satte forskningen definitivt på kartan med att samproducera nya kunskaper. Med ett stadigt lugn och strategisk medvetenhet stod Nygren för både utveckling och ett aktivt omvärldsarbete på ett föredömligt sätt."

Curt Muhrén - 2014

Curt Muhrén har gjort mångåriga och betydelsefulla insatser för Högskolan Väst. Bland annat i rollen som mentor för forskare och som kunskapsresurs i samband med uppbyggnaden av produktionsteknisk forskning. Han arbetade bland annat som konstruktör på Svenska Flygmotor. När han gick i pension 1992 var han chef för koncernens bearbetningslaboratorium. Han har också undervisat i bearbetningsteknik inom produktionsteknik vid Högskolan Väst,

Ur motiveringen:
"Som tidigare chef för Volvos samlade bearbetningslaboratorium, kunskapsresurs i samband med uppbyggnaden av högskolans produktionstekniska forskning och mentor för forskare vid Högskolan Väst (dåvarande Trollhättan/Uddevalla), är Curt Muhrén en självklar hedersdoktor vid Högskolan Väst".

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen