Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Samhället och arbetslivet genomgår snabba förändringar, vilket kräver att yrkesverksamma ständigt lär sig och förbättrar sina kunskaper och färdigheter. Detta tematiska område fokuserar på lärande och yrkeskunskap, både individuellt och inom professioner. Vi undersöker hur kunskap formas och används i praktiken, och hur arbetet bidrar till lärande och kunskapsproduktion.

Två perspektiv

Vi tittar på två perspektiv på lärande: anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat. I det första anpassar sig yrkesverksamma till sina arbetsmiljöer, medan det andra innebär att de aktivt skapar möjligheter för utveckling och lärande. Båda perspektiven är viktiga för att utveckla professionell kunskap.

Vi betonar även vikten av samarbete mellan olika professioner för att lösa problem och utveckla arbetsuppgifter. Det kräver att man erkänner och utnyttjar varandras resurser och kompetenser, samt arbetar över gränserna mellan professioner.

Att arbeta över professionsgränserna innebär att man identifierar vilken kunskap som är relevant och utvecklar gemensam professionskunskap. Genom reflektion och tydliggörande av expertis och värderingar kan man bygga gemensam kunskap och förståelse. Detta är avgörande för att utveckla ett effektivt interprofessionellt arbete.

Kontakt


Jan Gustafsson Nyckel

Jan Gustafsson Nyckel Professor
jan.gustafsson-nyckel@hv.se

Ulrika Lundh Snis

Ulrika Lundh Snis Professor
ulrika.snis@hv.se
Senast uppdaterad