Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På dessa sidor hittar du information om:

Om utbildning på forskarnivå

Högskolan Väst bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Utbildning på forskarnivå är den högsta utbildning man kan läsa vid universitet eller högskola. Utbildningen förbereder för en fortsatt karriär inom akademin eller utanför universitetet.

För dig som vill fortsätta dina studier efter master- eller magisterexamen finns möjlighet att gå vidare till forskarutbildning. Utbildning på forskarnivå motsvarar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. Efter två år kan du även avlägga en licentiatexamen.

Doktorand tillsammans med extern part

Över 75 personer bedriver forskarstudier vid Högskolan Väst. Cirka en fjärdedel av dem är så kallade tredjepartsdoktorander som innebär att de är anställda av en extern part (industri, kommun, statlig verksamhet) men bedriver sina studier vid Högskolan Väst. Genom att ny kunskap på så sätt skapas i tät samverkan med andra kan nya forskningsresultat på så vis få ett ökat avtryck och påverkan på samhället. Senaste åren ses särskilt en ökning av doktorander tillsammans med kommuner med flera nya som kommit till. Här kan nämnas Campus Västervik där några av dem finns.  

Forskarutbildning i två ämnen

På Högskolan Väst erbjuds utbildning på forskarnivå i två ämnen och vi är ensamma i Sverige om att erbjuda forskarutbildning inom arbetsintegrerat lärande, AIL.

Högskolan Väst erbjuder forskarutbildning inom:

I nuläget examineras också doktorer inom nedanstående ämnen som finns i pågående utbildning, men här sker ingen nyantagning efter 2019:

  • Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL) 
  • Pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL) 

Aktuellt


Kontakt: Fredrik Sunnemark, studierektor för forskarutbildning, Victoria Sjöstedt, samordnande handläggare


Fredrik Sunnemark

Fredrik Sunnemark Universitetslektor
fredrik.sunnemark@hv.se

Victoria Sjöstedt

Victoria Sjöstedt Handläggare Samordnande handläggare för forskarutbildningen
victoria.sjostedt@hv.se

Kontakt


Eva Bränneby

Eva Bränneby Handläggare
eva.branneby@hv.se

Sarah Nilsson

Sarah Nilsson Handläggare
sarah.nilsson@hv.se

Victoria Sjöstedt

Victoria Sjöstedt Handläggare Samordnande handläggare för forskarutbildningen
victoria.sjostedt@hv.se

Fredrik Sunnemark

Fredrik Sunnemark Universitetslektor
fredrik.sunnemark@hv.se
Senast uppdaterad