Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.


Om Kunskapsförbundet Väst

Kunskapsförbundet Väst är ett Kommunalförbund som ägs av Trollhättans Stad och Vänersborgs Kommun. Förbundet arbetar för att utveckla och stärka de frivilliga skolformerna i både Trollhättan och Vänersborg.

Från och med den 1 januari 2013 ansvarar Kunskapsförbundet Väst för Birger Sjöberggymnasiet, Magnus Åbergsgymnasiet, Nils Ericsonsgymnasiet samt Vuxenutbildningen i Trollhättan och Vänersborg.

Med cirka 3 000 elever som studerar på förbundets gymnasieskolor och närmare 3 000 studenter inom Vuxenutbildningen är de en av Västsveriges största utbildningsanordnare.

Om partnerskapet

Samverkan mellan Högskolan Väst och Kunskapsförbundet Väst ska bidra till ömsesidig positiv utveckling för båda parter. Ett viktigt gemensamt intresse är båda parternas ambition om ett utvecklat samhällsaktörskap där både Högskolan Väst och Kunskapsförbundet Väst utgör viktiga kuggar i det regionala ekosystemet för livslångt lärande med arbetsintegrerat lärande som ledstjärna.  

Utvecklingsområden

Samverkan mellan parterna ska utökas, fördjupas och utvecklas under avtalstiden, såväl inom utbildning och forskning/forskarutbildning som inom utvecklingsverksamhet av gemensamt intresse.  

Särskilt prioriterade utvecklingsområden: 

  • Utvecklad samverkan rörande forskning och forskarutbildning inom Arbetsintegrerat lärande, AIL 
  • Samverkan för att sätta tydligare avtryck för ett mer likvärdigt, kunskapsbaserat och lärande lokalsamhälle 
  • Samverkan rörande omställningsfrågor och livslångt lärande 
  • Verka för ökade insteg och uppsteg i hela utbildningstrappan, bland annat genom arbete för ökad högskoleövergång 
  • Delning av kompetens inom undervisning, vägledning, validering, omvärldsanalys

Kontaktperson på Högskolan Väst


Senast uppdaterad