Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Institutionsnämnden (IN) är en kollegial nämnd som har det övergripande ansvaret för kvalitet i utbildning och forskning på institutionen. Ansvaret utövas i dialog med institutionsledning och Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN).

Institutionsnämnden består lärare och studenter. Av lärarna ska flertalet ha vetenskaplig kompetens och minst en av studenterna bör vara doktorand. Lärarna utses genom institutionsvisa val för en mandatperiod om tre år. Studenterna utses av studentkåren, för den mandattid som studentkåren bestämmer.

Ledamöter

Ordförande

Bo Svensson, universitetslektor

Vice ordförande

Ulf Hulling, universitetsadjunkt

Övriga ledamöter

Andreas de Blanche, universitetslektor
Anders Appelgren, universitetsadjunkt
Asun Valiente, universitetslektor
Majid Abredhary, universitetslektor
Mahid Eynian, universitetslektor
Mohit Gupta, universitetslektor
Thomas Lundqvist, universitetslektor

Student- och doktorandrepresentanter

Anders Nilsson doktorandrepresentant
Studentrepresentant vaktant

Föredragande

Edisa Sadzak, handläggare akademi- och ledningsstöd

Sekreterare

Lena Gustafsson, prefektsekreterare

Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen