Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Det svenska samhället genomgår omfattande strukturella förändringar, drivet av snabb digital utveckling, behovet av mer hållbara produktionsmetoder och förändringar i demografin. Detta skapar nya krav på hur organisationer formas och skapar hållbara arbetsmiljöer. Fokus ligger på de nya kvalifikations- och kompetenskraven som dessa förändringar innebär för ledarskap, lärande och organisationsutveckling.

Det är viktigt att kombinera och jämföra de tematiska utmaningarna med andra områden för att adressera bredare samhällsutmaningar på ett tvärvetenskapligt sätt.

Forskningen undersöker hur den ökade digitaliseringen och den komplexa användningen av digital teknik påverkar organisationers möjligheter till lärande och produktionsprocesser. Det undersöker också hur kraven på ledarskap, lärande och organisatorisk förändring påverkas av dessa förändringar.

Forskningen bidrar också till förståelsen för den globala klimatomställningen och dess krav på gröna investeringar och hållbart arbete. Den fokuserar på hur organisationer och produktionsmetoder kan anpassas för att möta dessa nya krav.

Vidare undersöker forskningen det växande behovet av kompetensförsörjning och utveckling inom sektorer som sjukvård, utbildning och industri. Den studerar vilka metoder och strategier samhället och företagen använder för att möta de ökande kraven på kompetens och utbildning för människor i arbetskraften.

Kontakt


Anna Karin Olsson

Anna Karin Olsson Universitetslektor Docent i företagsekonomi
anna-karin.olsson@hv.se

Lars Walter

Lars Walter Professor
lars.walter@hv.se
Senast uppdaterad