Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Schematisk bild över SBIP's organisation

På enheten Studiestöd, bibliotek och pedagogisk utveckling är det pedagogiska stödet på högskolan samlat. SBiP ska ge möjlighet till framgångsrika studier och lärande för både studenter och lärare. 

Enheten leds av Hanna Gadd, bibliotekschef och chef för studiestöd, bibliotek och pedagogisk utveckling. 

Inom enheten och dess avdelningar arbetar vi med; biblioteksrummet och biblioteksfunktioner, studie- och karriärvägledning, forskar- och studentstöd, pedagogisk utveckling, stöd för studenter med funktionsnedsättning, stöd i planering av flexibel undervisning, stöd inom film- och ljudproduktion, undervisning i informationshantering samt stöd i vetenskapligt skrivande.  

Arbetet med den högskolepedagogiska utvecklingen för lärare inom olika områden för att främja det livslånga lärandet är en viktig komponent i enhetens uppdrag. Här ryms workshops, seminarier, kurser och nyhetsbrev för att täcka in så många behov som möjligt. 

Inom ramarna för enheten finns projektet Näktergalen, ett koncept där studenter blir mentorer år barn i låg- och mellanstadiet. Ett projekt som fokuserar på mötet mellan mentor och barn för att ge inblick i samhället genom olika aktiviteter och studiebesök. 

Inkluderat i enhetens ansvar är även Högskolan Västs centrum för hållbarhet och projektet Ökad högskoleövergång

Chef för enheten


Hanna Gadd

Hanna Gadd Bibliotekschef Chef studiestöd, bibliotek och pedagogisk utveckling
hanna.gadd@hv.se

Medarbetare


Petra Ahlstedt

Petra Ahlstedt Bibliotekarie
petra.ahlstedt@hv.se

Caroline Andersson

Caroline Andersson Ikt-pedagog
caroline.andersson@hv.se

Pär Andersson

Pär Andersson Studie- och karriärvägledare
par.andersson@hv.se

Karin Andreasson

Karin Andreasson Samordnare för studenter med funktionsnedsättning
karin.andreasson@hv.se

Fredrik Atterheim

Fredrik Atterheim Systembibliotekarie
fredrik.atterheim@hv.se

Elin Behrns

Elin Behrns Informationskoordinator
elin.behrns@hv.se

Sofia Bramfors

Sofia Bramfors Samordnare för studenter med funktionsnedsättning Studiehandledare, Academic study coach
sofia.bramfors@hv.se

Carina Carlund

Carina Carlund Koordinator
carina.carlund@hv.se

Johanna Dahlin

Johanna Dahlin Bibliotekarie
johanna.dahlin@hv.se

Maria Erlander

Maria Erlander Samordnare för studenter med funktionsnedsättning
maria.erlander@hv.se

Hanna Gadd

Hanna Gadd Bibliotekschef Chef studiestöd, bibliotek och pedagogisk utveckling
hanna.gadd@hv.se

Lena Garberg

Lena Garberg Projektledare
lena.garberg@hv.se

Getzy Gunnarsson

Getzy Gunnarsson Studie- och karriärvägledare
getzy.gunnarsson@hv.se

Daniel Jakobsson

Daniel Jakobsson Skrivhandledare på bibliotek
daniel.jakobsson@hv.se

Lars Johansson

Lars Johansson Avdelningschef
lars.johansson@hv.se

Catarina Lindhé

Catarina Lindhé Avdelningschef
catarina.lindhe@hv.se

Monica Ljung

Monica Ljung Systembibliotekarie
monica.ljung@hv.se

Charlotta Lundqvist

Charlotta Lundqvist Studie- och karriärvägledare
charlotta.lundqvist@hv.se

Erik Malmsköld

Erik Malmsköld Ikt-pedagog
erik.malmskold@hv.se

Gunnel Matsson

Gunnel Matsson Studie- och karriärvägledare
gunnel.matsson@hv.se

Maria Nilsson

Maria Nilsson Ikt-pedagog
maria.nilsson@hv.se

Emma Norberger

Emma Norberger Ikt-pedagog
emma.norberger@hv.se

Elisabeth Näverå

Elisabeth Näverå Bibliotekarie
elisabeth.navera@hv.se

Astrid Olsson

Astrid Olsson Bibliotekarie
astrid.olsson@hv.se

Henrik Oscott

Henrik Oscott Medietekniker
henrik.oscott@hv.se

Marcus Paulsson

Marcus Paulsson Medietekniker
marcus.paulsson@hv.se

Maria Persson

Maria Persson Skrivhandledare på bibliotek
maria.persson@hv.se

Britt-Marie Sjöholm

Britt-Marie Sjöholm Ikt-pedagog
britt-marie.sjoholm@hv.se

Hanne Smidt Södergård

Hanne Smidt Södergård Rådgivare Senior Advisor
hanne.smidt@hv.se

Madeleine Storm

Madeleine Storm Bibliotekarie
madeleine.storm@hv.se

Lisbeth Strängbäck

Lisbeth Strängbäck Studie- och karriärvägledare
lisbeth.strangback@hv.se

Erika Sundberg

Erika Sundberg Bibliotekarie
erika.sundberg@hv.se

Rebecka Sverker

Rebecka Sverker Bibliotekarie handledare Akademiskt språk, SI-metodhandledare
rebecka.sverker@hv.se

Samina Särkiniemi

Samina Särkiniemi Biblioteksassistent
samina.sarkiniemi@hv.se

Jessica Thorn

Jessica Thorn Bibliotekarie
jessica.thorn@hv.se

Emelie Wester

Emelie Wester Handläggare Ledningsstöd SBIP
emelie.wester@hv.se

Anna Wilner

Anna Wilner Bibliotekarie SI -metodhandledare
anna.wilner@hv.se

Mikael Wåhleman

Mikael Wåhleman Medietekniker
mikael.wahleman@hv.se

Merja Ylioikarainen

Merja Ylioikarainen Bibliotekarie
merja.ylioikarainen@hv.se

Raine Zander

Raine Zander Studie- och karriärvägledare
raine.zander@hv.se
Senast uppdaterad