Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

HV Play förvaltas av Avdelningen för pedagogiskt stöd och utveckling vid Högskolan Väst. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Vi arbetar kontinuerligt för att webbplatsen HV Play ska uppfylla lagkraven.

Tillgänglighet i HV Play

Webbplatsen HV Play (hvplay.hv.se) är en produkt vars plattform bygger på videotjänsten Kaltura MediaSpace Video Portal. Produkten är designad och utvecklad i enlighet med tillgänglighetsrekommendationer och är i hög utsträckning förenlig med den internationella standarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) version 2.1 Level AA. Vi är dock medvetna om att vi just nu inte lyckas uppfylla alla krav som är förenlig med kraven i Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.
På denna sida kan du läsa mer om systemleverantörens information om tillgänglighet (på engelska).

Innehåll som inte är tillgängligt – kända brister

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • Vissa användargenererade videofilmer på webbplatsen publicerade efter 23 september 2020 som saknar undertextning eller uppfyller inte de rekommendationer för tillgänglig textning som är förenliga med WCAG 1.2.2 (A)
  • Vissa användargenererade videofilmer på webbplatsen saknar syntolkningsalternativ och är inte tillgängliga i enlighet med WCAG 1.2.5 (AA)

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av webbplatsen. Vi har också tagit del av systemleverantörens dokumentation om hur plattformens teknik och gränssnitt fungerar vad gäller tillgänglighet.

Vad kan du göra om du inte kan använda HV Play?

Om du behöver innehåll från HV Play som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss genom att maila till servicecenter@hv.se eller ringa 0520-22 30 00.

Rapportera brister

Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra HV Plays tillgänglighet och åtgärda kända brister. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, maila till servicecenter@hv.se  så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande tillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. 

 

Senast uppdaterad