Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Alla platser till en utbildning på grundnivå fördelas så att minst 1/3 av platserna går till sökande med betyg (betygsurval) och minst 1/3 till sökande som gjort högskoleprovet (provurval). Utöver det får högst 1/3 av platserna tillsättas utifrån de förutsättningar eller urvalsgrunder som varje universitet eller högskola beslutat om, till exempel alternativt urval. Du kan delta i mer än en urvalsgrupp.  Du kan läsa mer om platsfördelning och urval på antagning.se.

Meritvärdering

För att de sökande ska kunna rangordnas måste ett betygsvärde/jämförelsetal räknas ut. Detta kallas meritvärdering. Meritvärdet är den poäng som räknas fram med dina meriter som grund, till exempel ditt gymnasiebetyg eller studieomdöme från folkhögskola eller resultat på högskoleprovet. 

Du kan läsa mer om meritvärdering av betyg på studera.nu.

Högskoleprovet

Högskoleprovet är ett frivilligt prov som mäter kunskaper och färdigheter som är viktiga för alla högskolestudier. Om du gör provet ökar dina chanser att komma in på högskolan eftersom du då deltar i flera urvalsgrupper i antagningen. Minst en tredjedel av alla platser till Högskolan Väst tillsätts med hjälp av högskoleprovet. (Utbildningens behörighetskrav måste alltid uppfyllas.) 

Provet skrivs två gånger om året. Högskolan Väst arrangerar provet på orterna: Lysekil, Strömstad, Tanumshede, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg.

Högskoleprovet finns anpassat för dig som har dyslexi eller är synskadad. För att få göra det anpassade provet måste du ha ett särskilt intyg som visar att du har dyslexi eller är synskadad. Alla anpassade prov skrivs på Högskolan Väst i Trollhättan.
Läs mer om högskoleprovet på studera.nu

Alternativt urval

Utöver betyg och högskoleprov kan man även komma in på alternativt urval. Alternativt urval innebär att vi bedömer andra kvalifikationer och kompetenser än vad betyg och högskoleprov ger uttryck för. Inför läsåret 24/25 kan du söka via alternativt urval till  Socionomprogrammet med socialpedagogisk profil, 210 hp (gäller endast Trollhättan).

Du kan alltså öka dina chanser till antagning genom att också delta i det alternativa urvalet, eftersom du har rätt att konkurrera i fler urvalsgrupper.

Observera att alla sökande måste uppfylla behörighetskravet, vilket alltså inte ersätts av det alternativa urvalet.

Senast uppdaterad