Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

OBS! Sidan är under uppbyggnad

Om Centrum för hållbarhet

Utgångspunkten är ett brett hållbarhetsbegrepp som omfattar såväl ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och det ömsesidiga beroendeförhållandet mellan de tre hållbarhetsdimensionerna. Arbetet tar en tydlig utgångspunkt i Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen.

Här har högskolan samlat kompetens för att främja samarbete inom högskolan och sektorn och samverkan med omgivande samhälle kring hållbarhetsfrågor. Centrumbildningen är också ett stöd for högskolans interna hållbarhetsarbete och de hållbarhetsmål som är beslutade (Policy för hållbar utveckling, Strategi för hållbar utveckling 2021-2023).

Centrumbildningens uppdrag

  • Fungera som en samarbetsarena för forskning och utbildning om och för hållbar utveckling
  • Samverka med omgivande samhälle, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt för att utveckla kunskap inom hållbarhetsområdet
  • Skapa och upprätthålla kontakter med relevanta nationella och internationella forskarnätverk
  • Leverera stöd till högskolans interna hållbarhetsarbete
  • Sakkunnigfunktion i förhållande till Hållbarhetsrådet 
  • Vara referens till och samarbetspartner i projekt på högskolan som kräver särskild hållbarhetskompetens
  • Bidra till att stärka kompetensen kring hållbarhetsfrågor bland lärare, forskare och studenter på högskolan
  • Bidra till att synliggöra högskolans forskning inom hållbarhetsområdet 

Samverkanspartners

Support Group Network, SGN
Fair Trade City Trollhättan
Scholars at Risk, SAR
Trollhättans stad
HoloHouse (fd. Miljöbron)
Gröna klustret, Nuntorp
Universidad Loyola, Spanien
Naturskyddsföreningen

 

Kontakt - funktionsadress samt verksamhetsledare


Thomas Pederson

Thomas Pederson Professor
thomas.pederson@hv.se

Hannah Saldert

Hannah Saldert Universitetslektor PhD, environmental social science
hannah.saldert@hv.se

Styrgrupp


Lisa Bomble

Lisa Bomble Universitetslektor
lisa.bomble@hv.se

Annabella Loconsole

Annabella Loconsole Avdelningschef
annabella.loconsole@hv.se

Vasileios Petrogiannis

Vasileios Petrogiannis Universitetslektor
vasileios.petrogiannis@hv.se

Tuba Inal

Tuba Inal Universitetslektor Docent
tuba.inal@hv.se
Senast uppdaterad