Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Bild med texten

Tillgänglighetsanspassad rapport finner du här.

LUPP-projektet är ett samverkansprojekt mellan sex lärosäten i Sverige som koordineras av Högskolan Väst i samverkan med Högskolan i Gävle, KTH, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet. LUPP är ett av två samverkansprojekt kring kompetensförsörjning och livslångt lärande inom Vinnovas program K-3-projekten, som koordineras av Högskolan Väst. Det andra projektet är Nya Vägar.

Varför LUPP?

  • Lyfta uppdragsutbildning som ett viktigt verktyg för livslångt lärande
  • Öka kunskapen om uppdragsutbildning som en modell för ömsesidig samverkan genom kompetensutveckling
  • Stödja en nationell agenda om ett ökat behov och intresse av utbildning för yrkesverksamma
  • Öka betydelsen för uppdragsutbildning vid lärosäten
  • Effektivisera interna och externa processer och kompetensutvecklingsmodeller
  • Öka samverkan med innovativa modeller för utbildningssamverkan med partners 

Syfte och mål

LUPP syftar till att ge en ökad kunskap och bidra till ökad samverkan om kompetens-utvecklingsprocesser för livslångt lärande genom uppdragsutbildning.  Målet är att genom modeller, metoder och handledningsmaterial utveckla lärosätenas och det omgivande samhällets förmåga att göra kvalificerade analyser av nuvarande och framtida kompetensutvecklingsbehov som leder till ökad uppdragsutbildning.  

Resultatet av projektet är rapporten som kan fungera som ett handledningsmaterial och den här webbplatsen som beskriver generella processer för kvalitetssäkrad kompetensutveckling genom uppdragsutbildning med modeller, metoder och verktyg. Vid avslutningskonferensen 18 mars 2021, i regi av Unilink.se, informerar och diskuteras projektets resultat för deltagare från Sveriges lärosäten och till andra intresserade som deltar.

Projektet

Projektets utvecklingsområden för att planera och genomföra uppdragsutbildning:

Medverkande


Senast uppdaterad