Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Har du erfarenheter som kan vara relevanta och vill plugga till socionom?
Ta chansen och ansök genom alternativt urval!


1/3 av platserna på Socionomprogrammet tillsätts via alternativt urval, baserat på den sökandes personliga erfarenheter och förmågor som kan vara relevanta för utbildning och arbete inom området. Det innebär att Högskolan Väst - utöver de sökande som antas utifrån betyg/högskoleprov - även tillämpar ett urval bestående av tre moment: personligt brev, intervju med lärare och företrädare för yrkeslivet samt skriftlig uppgift.

Ansökan om alternativt urval till Socionomprogrammet öppnar 15 mars.  Sista anmälningsdag är 15 april 2024 - gäller både anmälan till antagning.se och det personliga brevet.

Med utgångspunkt från de personliga breven kommer ett antal sökande att inbjudas till en intervju samt skriftlig uppgift, det är därför viktigt att du går att nå på angivna kontaktuppgifter. Du måste vara beredd att vid eventuell inbjudan komma till Högskolan Väst en heldag någon gång under perioden slutet av maj till mitten av juni.


Observera att alla sökande måste uppfylla behörighetskravet, vilket alltså inte ersätts av det alternativa urvalet. Mer information om behörigheter hittar du på antagning.se eller på programsidan


Gör så här för att vara med i alternativt urval:

1.  Ansök till programmet på antagning.se


2.  Personligt brev:

I ditt brev ska du beskriva dig och dina erfarenheter, gärna under följande rubriker:

  • Berätta varför du söker du den här utbildningen, och vad du har för förväntningar på den.
  • Har du arbetslivserfarenheter från socialt arbete eller annat människovårdande arbete, i så fall från vad?
  • Beskriv om du har annan arbetslivserfarenhet och/eller utbildning som du tror kan vara betydelsefull för din ansökan.
  • Berätta om du har annan erfarenhet som du tror är viktig för att bli socialarbetare (t.ex. frivilliga uppdrag, volontärsarbete, föreningsuppdrag m.m.)Beskriv kort vad du gjort och i vilken omfattning.
  • Berätta om det finns något annat som du tycker är viktigt för din ansökan till utbildningen.

3.  Mejla ditt brev till alternativturval@hv.se

Det är viktigt att du skriver ditt personliga brev direkt i mejlet, ej som bifogad fil. Vi vill också att du överst i mejlet anger nedanstående uppgifter: 

namn 
personnummer
mobilnummer

Din ansökan till alternativt urval har mottagits när du får en bekräftelse via mejl.

 

Kontakt
Har du frågor om alternativt urval på programmet, kontakta servicecenter@hv.se.

Senast uppdaterad