Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

storyboard med kort


Workshopen syftar till att ditt lärarlag tillsammans planerar om eller planerar för en helt ny kurs för att skapa variation genom kursen utifrån de sex läraktiviteterna: inhämta, utforska, skapa, samarbeta, diskutera och tillämpa/praktisera. Workshopen sker hands-on på campus och vi använder ett ark, en s.k 'storyboard' samt lappar med de olika läraktiviteterna. Kursen växer fram på arket allteftersom workshopen pågår och målet är att gå ifrån workshopen med en tydlig plan för kursen och dess innehåll som ni lärare behåller och använder för fortsatt detaljplanering av kursen. Workshopen passar oavsett nivå (grund eller avancerad) och går att appliceras både på helt nya kurser eller äldre kurser som behöver göras om eller ses över.

Workshopens innehåll

  • Introduktion till workshopen
  • Lärarlaget diskuterar kursen och kommer fram till vilka läraktiviteter som ska vara med.
  • Lärarlaget specificerar vad som ska vara med utifrån läraktiviteten, tex kanske aktiviteten 'Diskussion' blir ett pass i en ALC-sal eller aktiviteten 'Inhämtning' blir att lyssna på en podd.
  • Lärarlaget markerar sedan vilka aktiviteter som är examinerande (både formativa och summativa)

ABC-workshopen (Activity Based Curriculum Design) är utvecklad av University College London (UCL) och används brett både nationellt och internationellt. Workshopen utvecklades som ett sätt att maximera lärares tid och ändå designa om kurser där behov finns, exempelvis för att få in mer digitala inslag i undervisningen eller att arbeta om kursen utifrån studentcentrerat lärande. Workshopen bygger på Diana Laurillards bok 'Teaching as a Design Science (2012)' som kopplar ihop de traditionella lärteorierna med vårt nutida och digitala arbetssätt. Laurillard berättar i denna video om de sex lärteorierna.

Om du och ditt lärarlag är intresserade av denna workshop, maila till akademus@hv.se så hittar vi en tid tillsammans!

 

Foto: Maria Nilsson

Senast uppdaterad