Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Arbetsintegrerat lärande (AIL) har varit en del av Högskolan Väst sedan vi grundades och är vår övergripande profil. AIL präglar vår utbildning, forskning och samverkan och genomsyrar allt vi gör.

Vår syn på AIL bygger på att avancerad kunskap skapas på många håll i samhället och att teoretisk och praktisk kunskap är lika betydelsefulla. Enligt vår uppfattning har inte akademin ensamrätt på att skapa kunskap. Det är i mötet mellan akademi, arbetsliv och omgivande samhälle som det bäst skapas insikter, lösningar och ömsesidig utveckling som kan möta de utmaningar samhället står inför.

AIL har utvecklats från att initialt rört pedagogisk utveckling kopplat till utbildningsverksamheten, till att nu också vara ett viktigt och angeläget forskningsområde liksom ett område för egen forskarutbildning hos oss.

Tre dimensioner av AIL

På Högskolan Väst vilar arbetsintegrerat lärande på tre dimensioner. AIL är en filosofi för lärande och kunskapsutveckling, en pedagogisk metod och ett eget ämne för forskning och forskarutbildning. 

Läs mer om de tre dimensionerna >>

Kontakt


Ulrika Lundh Snis

Ulrika Lundh Snis Professor
ulrika.snis@hv.se
Senast uppdaterad