Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Foto på en student i studiemiljö med bok och dator

På Högskolan Väst förekommer fyra modeller för detta:

  • Antagen till forskarutbildning vid Högskolan Väst och anställd som doktorand vid Högskolan Väst
  • Antagen till forskarutbildning vid ett annat lärosäte och anställd som doktorand vid Högskolan Väst
  • Antagen till forskarutbildning vid Högskolan Väst och anställd som doktorand vid ett annat lärosäte
  • Antagen till forskarutbildning vid Högskolan Väst och anställd av någon annan arbetsgivare (så kallad tredjepartsdoktorand)

Det är en parallell process att bli antagen till forskarutbildningen och att få den nödvändiga anställningen.

Att bli antagen och anställd som doktorand vid Högskolan Väst

Du kan ansöka om att anställas som doktorand vid Högskolan Väst om det finns en ledig anställning. Genom att söka anställning söker du även en antagning till forskarutbildning. På Högskolan Väst finns inga stipendier eller utbildningsbidrag att söka för forskarstuderande .

Anställningen annonseras och söks som en vanlig anställning. Doktorandanställning regleras i Högskoleförordningen och är en tidsbegränsad anställning. För att kunna få en doktorandanställning måste du antas till utbildning på forskarnivå.

Grundläggande och särskild behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå ska du uppfylla den grundläggande behörigheten, vilket innebär att du ska ha en examen på avancerad nivå eller minst 240 högskolepoäng och av dessa 240 högskolepoäng ska minst 60 högskolepoäng vara på avancerad nivå.

Du måste också ha särskild behörighet, vilket innebär att du ska ha specifika ämneskunskaper som krävs för just den utbildning du söker till. Den särskilda behörigheten är angiven i den allmänna studieplanen för varje ämne. Dessutom ska du bedömas ha förmåga att klara av utbildningen.

Urval

I antagningsprocessen sker ett urval som baseras på en bedömning av de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Alla sökande som uppfyller de formella kraven rangordnas enligt vissa fastställda kriterier, som finns beskrivna i den allmänna studieplanen för varje enskilt ämne. Därefter kallas de överst på listan till en intervju på den aktuella institutionen. Den som anses bäst lämpad rekommenderas till en nämnd som beslutar om antagningen till utbildningen. På Högskolan Väst är det Forsknings- och utbildningsnämnden, FUN som beslutar. Prefekten på respektive institution beslutar om anställningen som doktorand. 

Som doktorand har du rätt till fyra års finansierad utbildning på heltid. Utbildningen ska genomföras under en period om maximalt åtta år. Tiden förlängs av institutionstjänstgöring, sjukdom, föräldraledighet, vård av barn och militärtjänstgöring. Vanligtvis har doktoranden institutionstjänstgöring, till exempel undervisning, på upp till 20 procent av full arbetstid. Vid 20 procent institutionstjänstgöring kommer doktoranden då ha totalt fem års anställning. Anställningen fortlöper under först ett år och kan sedan förlängas med maximalt två år åt gången, samt avslutas senast inom ett år efter avlagd doktorsexamen.

Tredjepartsdoktorand

Det finns också en möjlighet att bli antagen till en utbildning på forskarnivå inom ramen för en anställning utanför högskolan. Man brukar kalla de som studerar på detta sätt för tredjepartsdoktorander. På Högskolan Väst finns doktorander anställda inom industrin, på kommuner eller annan statlig verksamhet. Exempel är GKN Aerospace, Trollhättans Stad, Campus Västervik och NU-sjukvården.

Då måste din arbetsgivare gå med på att du studerar och Högskolan Väst måste besluta om att ställa upp med handledning. Detta regleras genom särskilt avtal mellan parterna. Utbildningen ska bedrivas på minst halvtid. Den forskarstuderande har minst en handledare vid Högskolan Väst. En biträdande handledare finns ofta hos arbetsgivaren.

 

Senast uppdaterad