Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Frågor som Näktergalen arbetar med genom mentorsverksamhet;

  • Hur får vi barn med icke akademisk bakgrund att söka sig till högre utbildning?
  • Hur skapar vi ett socialt hållbart samhälle?

En Högskola med samhällsengagemang

Studenter är viktiga ambassadörer för högre studier och ett värdefullt bidrag för Högskolan Västs profil, arbetsintegrerat lärande ( AIL). Det övergripande syftet med AIL är att studenternas lärande förbereder dem för ett arbetsliv i ständig förändring och ett hållbart arbetsliv.

Det är i möten mellan människor vi utvecklas!

Det är i möten mellan människor vi lär om varandra och förstår varandras olikheter och likheter. I mötet mellan studenter och barn möjliggörs ett ömsesidigt lärande och att kunna berika varandra. Människor som kanske aldrig skulle ha träffats, får nu möjlighet till det.

Vilka barn kan få en mentor?

Alla barn som går i årskurs 1–6 på samverkande skolor kommer att få möjlighet att visa intresse för att delta i Näktergalens mentorsverksamhet. Allt deltagande bygger på frivillighet.

Vem kan bli mentor?

Alla som studerar på Högskolan Väst kan ansöka om att bli mentor i Näktergalen! För att en student ska kunna bli mentor genomförs en intervju, referenstagning och utdrag ur belastningsregister. Mentorn får under hela mentorstiden kontinuerlig utbildning samt regelbunden handledning för uppdraget av Högskolan Väst.

Inblick i mentorsverksamheten Näktergalen

Näktergalen är en internationellt erkänd mentorsverksamhet som sedan 2020 finns även på Högskolan Väst. Idag finns Näktergalen i cirka 20 länder runt om i världen och vid några högskolor och universitet i Sverige.

Lyssna på verksamhetsledare Tanja Pettersson och Ann Liss i högskolans podcast HV Talks!
De har mött studenter som är mentorer som känner sig oersättliga och har lärt sig mycket och upplevt det som ansvarsfullt. Barnen som medverkat har fått ökad självkänsla, stolthet och framtidstro. Hör dem berätta mer om sina möten med studenter och barn!  

 

Vill du ta del av barnens och mentorernas erfarenheter? Läs den spännande utvärderingen av Näktergalen; 

Utvardering-av-mentorsverksamheten-Naktergalen-2021.pdf

 

 

Logotype för Näktergalen

Kontakt


Ann Liss

Ann Liss Universitetsadjunkt
ann.liss@hv.se

Tanja Pettersson

Tanja Pettersson Universitetsadjunkt, förste
tanja.pettersson@hv.se
Senast uppdaterad