Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Fokus för träffarna är att samtala om existentiella frågor och behov samt hur personal som vård- och omsorgsgivare kan möta de äldres frågor och behov.

Vid träffarna kan en forskare från högskolan presentera aktuell forskning eller så kan en representant från verksamheten presentera pågående projekt / praktiknära erfarenhet som sedan diskuteras. Syftet är alltså ett gemensamt utbyte, som gagnar båda parter.

Högskolan Väst är sammankallande, men innehåll för träffarna beslutas gemensamt inom nätverket. Nätverket möts ca fyra gånger per år på Högskolan Väst eller ute i verksamhet.

 

Kontakta oss för mer information


Jirayr Arag

Jirayr Arag Universitetsadjunkt
jirayr.arag@hv.se

Maria Fischer

Maria Fischer Universitetsadjunkt Föreståndare för Forum för Välfärd
maria.fischer.1@hv.se
Senast uppdaterad