Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kvalitetssäkring handlar dels om att skapa goda förutsättningar för kvalitet i högskolans forskning och utbildning, dels om uppföljning och utvärdering av kvalitet. Målet är att identifiera och åtgärda utvecklingsbehov.

Högskolan Väst har ett verksamhetsledningssystem som inkluderar ett kvalitetssäkringssystem för utbildning, inklusive forskarutbildning, och ett för forskning, Som bilagor finns schema för regelbundna kvalitetsuppföljningar och en plan för hur resultaten ska kommuniceras. 

Förutom kvalitetssäkringssystemen kan du i nedanstående länkar ta del av resultat från olika kvalitetsgranskningar, såväl interna som externa. 

Senast uppdaterad