Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Doktoranderna i forskarskolorna har gemensamma aktiviteter i form av kurser, workshops och seminarier. Ofta är forskarskolorna gemensamma med andra lärosäten och finansierade med hjälp av externa medel.

Nationella forskarskolor

GRADE - forskarskola inom digitalisering i skolan

Digitala teknologier utgör idag en självklar och integrerad del av människors vardag. Inte minst påverkar det dagens skola och dess pedagogik. GRADE fokuserar just den digitalisering som sker inom för-, grund- och gymnasieskolan samt fritidshemmet, där det finns stora behov av ny kunskap och kompetens.I forskarskolan GRADE deltar Högskolan Väst, Göteborgs universitet, KTH, Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet, samt Umeå universitet som är värduniversitet och samordnare för projektet.
Kontakt Högskolan Väst: Lars Svensson

UPGRADE - Lärarutbildning och skolans digitalisering

Forskarskolan är inriktad bland annat på hur lärarutbildningar förbereder lärarstudenter för att integrera och använda teknik i sina olika lärarutbildningsprogram och hur förbereds lärarstudenter för en digitaliserad skola. Hur kan lärarutbildningen vidareutvecklas och införlivas metoder som bättre inkluderar digital teknologi genom hela lärarutbildningen och över innehållsområdena? UPGRADE är en nationell forskarskola vid följande nio lärosäten: Umeå Universitet (värduniversitet), Göteborgs universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Jönköping, Högskolan Väst, KTH, Linneuniversitetet, samt Mittuniversitetet.
Kontakt Högskolan Väst:
Lars Svensson
Sara Willermark

LIKED - Lärande, interaktion och kunskap i en digitaliserad värld

Att samhällets digitalisering påverkar lärande, skola, och utbildning är det ingen tvekan om. Men vilka uppgifter kan och bör tas över eller underlättas av tekniska artefakter? Vilka ska utföras av människor? Svaren på dessa frågor avgör vad eleverna ska lära sig i skolan och vilka verktyg och metoder de behöver kunna använda. Detta ska en ny nationell forskarskola skapa mer kunskap och förståelse för. LIKED är en nationell forskarskola vid följande nio lärosäten: Umeå Universitet (värduniversitet), Göteborgs universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Jönköping, Högskolan Väst, KTH, Linneuniversitetet, samt Mittuniversitetet. LIKED startar hösten 2021 blir ett tillskott till den redan befintliga miljön inom GRADEresearch.
Till nyhet med mer information
Kontakt Högskolan Väst: Lars Svensson

Företagsforskarskolan Smart industry Sweden

Forskarskolan Smart Industry Sweden vill skapa en sammanhållen grupp industridoktorander som kommer bli framtidens nyckelpersoner för industriell/akademisk samverkan i Sverige. Forskningsbredden i forskarskolan blir unik i sitt slag med enorm potential eftersom man sammanfogar fem lärosätens spetsforskning inom smart industri. Medverkande lärosäten förutom Högskolan Väst är Högskolan i Skövde, Högskolan i Halmstad, Jönköping University samt Mittuniversitetet.
Kontakt Högskolan Väst: Lennart Malmsköld

Forskarskolan Käkk - Kunskap, ämnen och kvalitet i lärarutbildning och klassrum

Käkk har fokus på praktiknära studier och har som mål att utveckla kunskap om hur olika ämnesinnehåll transformeras i undervisningen. Forskarskolan vänder sig till ämnesdidaktiskt intresserade som vill engagera sig i lärarutbildningen och genomförs i samverkan mellan skola och akademi för att bidra till undervisningens utveckling. Käkk är en samverkan mellan Karlstads universitet, Högskolan i Halmstad och Högskolan Väst.
Kontakt Högskolan Väst: Lena Sjöberg

Forskarskolan i Hälsoinnovation

Forskarskolan i Hälsoinnovation har som syfte att bygga ett framgångsrikt innovationsekosystem som kan dra nytta av och främja digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvården. Forskarskolan ska bidra till stärkt kompetensförsörjning och att Sverige blir internationellt ledande när det gäller att förbättra hälso- och sjukvården för patienter och allmänhet med hjälp av ny hälso- och välfärdsteknik.

Forskarskolan i Hälsoinnovation är ett samverkansprojekt mellan Högskolan i Halmstad, Blekinge tekniska högskola, Jönköping University, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst samt näringsliv, regioner och kommuner runt om i Sverige. Högskolan i Halmstad är projektägare.
Kontakt Högskolan Väst: Ann Svensson

Forskarskolan SHIFT CARE

Forskarskolan SHIFT CARE- Swedish researcH school in Integrated CARE for Future Teachers - fokuserar på kunskapsutveckling som genom lärande och forskning stödjer omställningen till Nära vård för personer i olika åldrar med komplexa vårdbehov. 

Respektive lärosäte bidrar med sin spetskompetens inom olika områden, vilka alla är lika viktiga komponenter i omställningen till Nära vård: personcentrerad vård, vårdande och lärande på livsvärldsteoretisk grund, hälsa i det digitala samhället, och normmedveten och jämlik vård.
Forskarskolan drivs tillsammans av Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst.
Kontakt Högskolan Väst: Elisabeth Dahlborg

Egen forskarskola

Företagsforskarskolan SiCoMaP - Simulation and Control of Material affecting Processes

I företagsforskarskolan Sicomap har industridoktorander forskat i nära samverkan med företag samtidigt som de genomfört sina doktorandstudier inom produktionsteknik på Högskolan Väst. Totalt har 11 industriföretag engagerat 20 doktorander mellan 2012 och 2021. Forskarskolans övergripande syfte var att utbilda internationellt konkurrenskraftiga doktorer som direkt kan föra in forskningsresultat i svensk tillverkningsindustri och på så vis höja kompetensnivån ute hos företagen. Ta del av resultat och reflektioner om Sicomap. 

Kontakt: Studierektor för forskarutbildning


Fredrik Sunnemark

Fredrik Sunnemark Universitetslektor
fredrik.sunnemark@hv.se
Senast uppdaterad