Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Högskolan Väst finns såväl egna forskarskolor men flertalet är nationella i samarbete med andra lärosäten.

Egen forskarskola

Industriforskarskolan SiCoMaP - Simulation and Control of Material affecting Processes

Forskarskolan bedrivs inom ämnet produktionsteknik och drivs i nära samarbete med ett antal företag inom tillverkningsindustrin. Det övergripande syftet med forskarskolan är att utbilda internationellt konkurrenskraftiga doktorer som direkt kan föra in forskningsresultat i svensk tillverkningsindustri och på så vis höja kompetensnivån ute hos företagen. 

Nationella forskarskolor

GRADE - forskarskola inom digitalisering i skolan

Digitala teknologier utgör idag en självklar och integrerad del av människors vardag. Inte minst påverkar det dagens skola och dess pedagogik. GRADE fokuserar just den digitalisering som sker inom för-, grund- och gymnasieskolan samt fritidshemmet, där det finns stora behov av ny kunskap och kompetens.I forskarskolan GRADE deltar Högskolan Väst, Göteborgs universitet, KTH, Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet, samt Umeå universitet som är värduniversitet och samordnare för projektet.
Kontakt Högskolan Väst: Lars Svensson

UPGRADE - Lärarutbildning och skolans digitalisering

Forskarskolan är inriktad bland annat på hur lärarutbildningar förbereder lärarstudenter för att integrera och använda teknik i sina olika lärarutbildningsprogram och hur förbereds lärarstudenter för en digitaliserad skola. Hur kan lärarutbildningen vidareutvecklas och införlivas metoder som bättre inkluderar digital teknologi genom hela lärarutbildningen och över innehållsområdena? UPGRADE är en nationell forskarskola vid följande nio lärosäten: Umeå Universitet (värduniversitet), Göteborgs universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Jönköping, Högskolan Väst, KTH, Linneuniversitetet, samt Mittuniversitetet.
Kontakt Högskolan Väst: Lena Pareto

Företagsforskarskolan Smart industry Sweden

Forskarskolan Smart Industry Sweden vill skapa en sammanhållen grupp industridoktorander som kommer bli framtidens nyckelpersoner för industriell/akademisk samverkan i Sverige. Forskningsbredden i forskarskolan blir unik i sitt slag med enorm potential eftersom man sammanfogar fem lärosätens spetsforskning inom smart industri. Medverkande lärosäten förutom Högskolan Väst är Högskolan i Skövde, Högskolan i Halmstad, Jönköping University samt Mittuniversitetet.
Kontakt Högskolan Väst: Lennart Malmsköld

Forskarskolan Käkk - Kunskap, ämnen och kvalitet i lärarutbildnig och klassrum

Käkk har fokus på praktiknära studier och har som mål att utveckla kunskap om hur olika ämnesinnehåll transformeras i undervisningen. Forskarskolan vänder sig till ämnesdidaktiskt intresserade som vill engagera sig i lärarutbildningen och genomförs i samverkan mellan skola och akademi för att bidra till undervisningens utveckling. Käkk är en samverkan mellan Karlstads universitet, Högskolan i Halmstad och Högskolan Väst.
Kontakt Högskolan Väst: Lena Sjöberg

Studierektor för forskarutbildning


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen