Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Svaren på uppgifterna nedan skriver du i separata dokument. När du sammanställer dina svar, tänk då på att:

  • märk alla sidor med Högskolan Väst och namnet på den utbildning du söker
  • skriva namn och personnummer på alla sidor av svaren
  • ange rubriker (t ex Svenska - läsförståelse)
  • numrera sidorna

Här är mallen som du ska använda:

Ansökan för bedömning av reell kompetens.docx

Uppgifter för grundläggande behörighet

Uppgifterna som du ska göra är indelade i fyra olika områden. Observera att om du redan har godkänt betyg i Svenska 3, Engelska 6 eller Matematik 1, så behöver du inte göra uppgiften för just det ämnet. Högskolan Väst gör en samlad bedömning, men de olika områdena kan väga lite olika tungt i bedömningen beroende på vilken utbildning du söker.

Områdena är:

  1. kommunikation och hantering av svenska språket
  2. hantering av engelska språket
  3. användning av matematiska förmågor
  4. annan kompetens som kan ge förutsättningar att tillgodogöra sig högskolestudier

Generellt gäller att du kan ta stöd från Skolverkets webbsida och de kunskapskrav som ställs för respektive ämne. Här får du mer information kring vad du ska lyfta fram. Vilka kunskaper inom ämnet ska du ha för att få Betyget E?

Notera att du kan också komma att bli kontaktad för att komplettera din ansökan med intervju eller andra former av underlag för att bekräfta eller utveckla ditt samlade underlag.

Klicka på nedanstående rubriker för att se vilka uppgifter som ska besvaras för respektive ämne i ansökan.

Senast uppdaterad av Anita Eriksson