Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Grundläggande behörighet

Universitet och högskolor har kommit överens om vad som krävs för att bevilja reell kompetens för grundläggande behörighet. Detta innebär ett antal utpekade områden där du ska visa att du har motsvarande kompetens som du förvärvat på annat sätt än genom formella studier. Läs mer om dessa kompetenser här: Kompetenser för grundläggande behörighet (antagning.se). Om du anser att du uppfyller dessa krav kan du ansöka om prövning av reell kompetens för grundläggande behörighet. Notera att ansökningar om prövning av reell kompetens kan variera beroende på vilket lärosäte du ansöker till.

Vid Högskolan Väst gäller följande: Uppgifterna du ska göra för grundläggande behörighet är indelade i fyra områden. Du ska bara göra uppgifter för den behörighet där du saknar formella meriter. Har du exempelvis redan betyg i Matematik 1a eller motsvarande ska du endast göra uppgifterna som avser svenska, engelska och beskriva vilka förutsättningar du i övrigt anser dig ha för att tillgodogöra dig högskolestudier.

Högskolan Väst gör sedan en samlad bedömning av det inskickade underlaget men de olika områdena kan väga olika tungt i bedömningen beroende på vilken utbildning du söker. I rullistorna nedan kan du läsa mer om vilka områden det är och vilka uppgifter som ska göras för respektive område.

Notera att uppgifterna ska göras i denna mall: Uppgifter för grundläggande behörighet

Senast uppdaterad