Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Mejla eller boka samtal

När du vill ansöka om validering och/eller bedömning av reell kompetens bör du ta kontakt med en kartläggare för att få stöd med din ansökan. Kartläggaren ger dig anvisningar om hur du ska gå tillväga för att din ansökan ska bli så komplett som möjligt. Under ett samtal kan vi gemensamt diskutera dina tankar och funderingar kring ansökan.

Du har även möjlighet att ställa frågor om utbildningens behörighetskrav, dina utbildningsdokument och övriga frågor relaterade till validering av reell kompetens.

Kartläggaren besvarar frågor via mail och vid behov bokar in ett kartläggningssamtal. Notera att kartläggarens roll är att stötta dig som sökande för att du ska kunna skapa ett så kvalitativt underlag som möjligt, det vill säga kartläggaren gör inte någon förhandsgranskning eller bedömning av det du skickar in. Bedömningen av samlade underlag görs av akademiska ämnesföreträdare och beslutsfattare.

Här kan du läsa mer om reell kompetens och hur du går tillväga för att göra en ansökan.

Kontakt


Susanne Rath

Susanne Rath Handläggare utbildning Kartläggare reell kompetens
susanne.rath@hv.se

Anders Bankler

Anders Bankler Handläggare utbildning
anders.bankler@hv.se
Senast uppdaterad