Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Hur kan en högskola göra skillnad på riktigt? För Högskolan Väst har den frågan alltid besvarats med ett ord: samverkan. Samverkan med aktörer utanför akademin gör vår utbildning bättre och skapar större avtryck för vår forskning. Det är tillsammans med omvärlden som vi skapar ny kunskap som kan förändra världen. 

Tillsammans för samhällsnytta
Partnerskapen bygger på ömsesidighet och det slutgiltiga målet är att gemensamt bidra till stor samhällsnytta. Genom att bygga relationer som kan utvecklas över tid vill vi skapa ett gemensamt ägandeskap och ett gemensamt driv. Detta blir extra tydligt genom att ledningen för respektive part deltar aktivt i samverkan.

Det strategiska partnerskapet ska också ge möjlighet till att studenternas framtida yrkesverksamhet blir ännu bättre integrerat i undervisningen än idag. Det blir därigenom ytterligare en utveckling av högskolans profil arbetsintegrerat lärande (AIL).

Viktiga kriterier
Grunden för de strategiska partnerskapen utgörs av ett antal kriterier. Det är till exempel viktigt att man delar en gemensam värdegrund. Även långsiktighet är viktigt då partnerskapen är fleråriga. 

De strategiska partnerskapen präglas av bredd. Från högskolans sida innebär det att våra strategiska partners arbetar ihop med en mångfald av högskolans verksamheter samt inom såväl forskning som utbildning och innovation.

Lär känna våra partners!
Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om varje strategisk partner och se en film. 

Kontakt på Högskolan Väst


Maria Derner

Maria Derner Kommunikationschef
maria.derner@hv.se

Ulrika Lundh Snis

Ulrika Lundh Snis Professor
ulrika.snis@hv.se
Senast uppdaterad