Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En kvinna tittar i ett mikroskop En kvinna tittar i ett mikroskop

Samverkansprofil

Forskningen vid Högskolan Väst har en stark samverkansprofil med arbetsintegrerat lärande, AIL, som gemensam nämnare. Det bedrivs också en unik forskarutbildning just inom arbetsintegrerat lärande. Forskningen är i hög grad tillämpningsbar och är till mer än hälften finansierad av externa medel med KK-stiftelsen och Västra Götalandsregionen som de största givarna. 

Forskningen är prioriterad inom de tre vitala miljöerna Produktionsteknik, Lärande i och för det nya arbetslivet samt Barn- och ungdomsvetenskap. Samtliga forskningsområden har stark koppling till högskolans utbildningsutbud och har hög relevans för utvecklingen av arbetslivet i Västsverige och nationellt.

Primus - teknik och lärande

Med start 2018 har högskolan etablerat forskningsmiljön Primus som, via KK-stiftelsens program ”KK-miljö”, skall utveckla stark forskning och utbildning inom teknik och lärande. Primus knyter samman forskningen inom miljön Produktionsteknik Väst med delar av miljön Lärande i och för det nya arbetslivet (Industriell arbetsintegrerat lärande). Primus syftar ytterst till att stärka svensk industri.

professorpodden

Vetenskapsjournalisten Karin Gyllenklev möter tolv av Högskolan Västs nyaste professorer i ett avslappnat samtal. Vad forskar de om? Vad driver dem? Och varför just inom detta? 

Här hittar du alla avsnitt

Västpunkt - högskolans digitala magasin om forskning

Västpunkt är Högskolan Västs digitala magasin om forskning och samverkan med fokus på samhällsnytta. Här berättar vi om ny forskning, nya forskare eller spännande forskningsprojekt som ofta genomförs tillsammans med näringsliv eller offentlig verksamhet. 

För att ta del av Västpunkt når du oss på Facebook.

Du kan också hitta alla artiklar och filmer på vastpunkt.hv.se 

Tipsa redaktionen: vastpunkt@hv.se 

Västpunkt är nominerad till Publishingpriset 2019.

Stämpel_publishing_västpunkt_webb.jpg

Tre vitala forskningsmiljöer


Forskningskalender


Mer information


Större finansiärer


KK-stiftelsen står för 31 procent av högskolans externa forskningsfinansiering.

Olika fonder från EU står för 16 procent av den externfinansierade forskningen, med Regionala fonden som den största.

Västra Götalandsregionen står för 16 procent av högskolans externa forskningsfinansiering.

Vinnova står för 13 procent av högskolans externa forskningsfinansiering.

Vetenskapsrådet står för 7 procent av högskolans externa forskningsfinansiering.

kontakt: Forskningskommunikatör samt Studierektor


Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen