Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lärare och studenter i undervisningsmiljö. Foto Lärare och studenter i undervisningsmiljö. Foto

teknik och lärande i spännande kombo!

Med start 2018 har högskolan etablerat forskningsmiljön Primus som, via KK-stiftelsens program ”KK-miljö”, skall utveckla stark forskning och utbildning inom teknik och lärande. Primus knyter samman forskningen inom miljön Produktionsteknik Väst med delar av miljön Lärande i och för det nya arbetslivet (Industriell arbetsintegrerat lärande). Primus syftar ytterst till att stärka svensk industri.
Om Primus
Om produktionsteknisk forskning
Om forskning i arbetsintegrerat lärande

Vi forskar tillsammans med andra!

Forskningen vid Högskolan Väst har en stark samverkansprofil med arbetsintegrerat lärande, AIL, som gemensam nämnare. Det bedrivs också en unik forskarutbildning just inom arbetsintegrerat lärande. Forskningen är i hög grad tillämpningsbar med många externa finansiärer som bidrar.  

Forskningen är prioriterad inom de tre vitala miljöerna Produktionsteknik, Lärande i och för det nya arbetslivet samt Barn- och ungdomsvetenskap. Samtliga forskningsområden har stark koppling till högskolans utbildningsutbud och har hög relevans för utvecklingen av arbetslivet i Västsverige och nationellt.

Forskningskalender


kontakt: Forskningskommunikatör samt Studierektor


Senast uppdaterad av Kommunikation och Internationella relationer