Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Studenter och lärare sitter tillsammans runt ett bord

Utbildningsprogram

Arbetsintegrerade politiska studier, masterprogram, 120 hp
Arbetsintegrerad hållbar utveckling, masterprogram, 120 hp
Ledarskap i digitaliserade organisationer, masterprogram, 120 hp

Forskarutbildning inom AIL

På Högskolan Väst kan man examineras som doktor inom forskningsområdet arbetsintegrerat lärande, AIL.

Arbetsintegrerat lärande är ett tvärvetenskapligt ämne som fokuserar på relationen mellan arbetsliv och lärande. Inom ämnet studeras olika aspekter av lärandet såsom exempelvis pedagogik, psykologi, vårdvetenskap, sociologi, informatik eller företagsekonomi. Områden som kan beforskas inom ramen för den nya forskarutbildningen är till exempel vad som händer med villkoren för lärandet när organisationer, professioner och yrkesroller förändras. Andra områden handlar om utveckling av det arbetsintegrerade lärandet genom nya redskap, exempelvis informationsteknologi. Mer information

Forskarskolor

Högskolan Väst deltar i ett flertal forskarskolor. Forskarskolor samlar doktorander med en gemensam inriktning, bestående av ett forskarutbildningsämne eller ett tema.

GRADE - forskarskola inom digitalisering i skolan

GRADE fokuserar digitalisering som sker inom för-, grund- och gymnasieskolan samt fritidshemmet, där det finns stora behov av ny kunskap och kompetens.
Kontakt Högskolan Väst: Lars Svensson

UPGRADE - Lärarutbildning och skolans digitalisering

Forskarskolan är inriktad bland annat på hur lärarutbildningar förbereder lärarstudenter för att integrera och använda teknik i sina olika lärarutbildningsprogram och hur förbereds lärarstudenter för en digitaliserad skola. 
Kontakt Högskolan Väst:
Lars Svensson
Sara Willermark

LIKED - Lärande, interaktion och kunskap i en digitaliserad värld

Att samhällets digitalisering påverkar lärande, skola, och utbildning är det ingen tvekan om. Men vilka uppgifter kan och bör tas över eller underlättas av tekniska artefakter? Vilka ska utföras av människor? Svaren på dessa frågor avgör vad eleverna ska lära sig i skolan och vilka verktyg och metoder de behöver kunna använda. 
Kontakt Högskolan Väst: Lars Svensson

Företagsforskarskolan Smart industry Sweden

Forskarskolan Smart Industry Sweden vill skapa en sammanhållen grupp industridoktorander som kommer bli framtidens nyckelpersoner för industriell/akademisk samverkan i Sverige. 
Kontakt Högskolan Väst: Lennart Malmsköld

Forskarskolan Käkk - Kunskap, ämnen och kvalitet i lärarutbildning och klassrum

Käkk har fokus på praktiknära studier och har som mål att utveckla kunskap om hur olika ämnesinnehåll transformeras i undervisningen. 
Kontakt Högskolan Väst: Lena Sjöberg

Senast uppdaterad