Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Forskarhandledning ställer krav på handledarens vetenskapliga och pedagogiska skicklighet med ansvar för planering, dokumentation och uppföljning av doktorandarbetet. Kursen Att handleda doktorander syftar till fördjupad förståelse för forskarutbildningens förutsättningar och villkor samt forskningsprocessens faser i relation till handledning. I kursen är kritisk reflektion kring den egna handledarrollen med utgångspunkt i handledarstilar och handledningssituationer ett viktigt inslag, som också utgör en del av kursens slutliga individuella inlämningsuppgift.

Kursen är obligatorisk vid docentprövning. Du bör i god tid och noggrant planera såväl din Högskolepedagogiska utbildning som  forskarhandledningskurs för att bestämma tid för din docentur. Viktigt är att du förankrar ditt deltagande i Forskarhandledningskursen med din avdelningschef då kursen kräver obligatoriskt deltagande på de kurstillfällen som erbjuds.

Behörighet

För att vara behörig till kursen behöver du ha doktorsexamen samt avslutad behörighetsgivande Högskolepedagogisk utbildning om minst 10 veckor (minst 15 hp).

Schematillfällen

Då kursen har obligatoriska moment är det viktigt att du tillser att du har möjlighet att delta på samtliga av kursens schemalagda moment innan du skickar in din ansökan.

Datum VT25:

  • Datum kommer!

Kursperiod

Vecka 5 - 23

Sista ansökningsdag

5 januari 2025

Anmälan öppnar

HT2024

Omfattning

120 timmar

Undervisningstakt

<25%

Kursplan

Senast uppdaterad