Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursens innehåll

  • Möjligheter och hinder som finns utifrån juridiska, vetenskapliga och hållbarhets-relaterade aspekter vid införande och användning av e-hälsa.
  • Hur vårdgivarens roll kan påverkas vid arbete med e-hälsa.
  • Betydelsen av e-hälsa för vårdtagares och närståendes självständighet och trygghet via e-hälsoverktyg samt möjligheten till digital kommunikation med vårdgivare.
  • Etiskt och personcentrerade förhållnings-sättet i relation till e-hälsans fördelar och nackdelar.
  • Utifrån ett vårdgivar- och vårdtagar-perspektiv, se på behovet av kvalitets-utveckling med plan för implementering av e-hälsa utarbetas.
  • Vilka möjligheter det finns för att utjämna ojämlikhet för såväl omsorg som medicinsk vård vid införandet av e-hälsa.

Arbetsintegrerat lärande

Studieuppgifternas frågeställningar bearbetas med utgångspunkt i klinisk verksamhet. Egna reflektioner och erfarenheter från arbetslivet relateras fortlöpande till teori, forskning och beprövad erfarenhet.

Examinationer

Kursen examineras individuellt genom seminarier samt skriftliga inlämningsuppgifter

Förkunskaper/Behörighet

Kandidatexamen inom vårdvetenskap, omvårdnad, medicin, socialt arbete, fysioterapi eller motsvarande. Samt svenska 3.

Genomförande/Start

Ej fastställt i dagsläget.

Kursansvarig: Christina Karlsson, christina.karlsson.2@hv.se

Kostnad: Pris per deltagare 9 400 kr exkl. moms.

Information om uppdragsutbildning: Annika Bergman, samordnare för kompetensutveckling i arbetslivet/uppdrag. E-post: annika.bergman@hv.se. Mobilnr. 0739-013 404

Frågor om anmälan och registrering:
Kontakta uppdragsutbildning@hv.se

Kursansvariga /övrig kontakt


Annika Bergman

Annika Bergman Universitetsadjunkt
annika.bergman@hv.se

Christina Karlsson

Christina Karlsson Universitetsadjunkt Adjunkt/sjuksköterska
christina.karlsson.2@hv.se
Senast uppdaterad