Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

 

En film om hur du skapar tillgänglighetsanpassade dokument i Word och pdf i Adobe Acrobat Pro.

Formatmallar

Använd formatmallar för att formatera texten i ditt dokument. (rubrik 1, rubrik 2,  brödtext, mm). Tänk på att sätta rubrikerna i hierarkisk ordning så att Rubrik 1 kommer först och därefter 2 och 3,  då går det lättare att navigera i dokumentet för dem som använder skärmläsare. 

Bildtext och alternativtext

Ge bilder, illustrationer och grafer en bildtext samt en alternativtext som kort beskriver bildens innehåll, eller markera bilden som dekorativ. Alternativ text är en beskrivning som läses upp av skärmläsare. Här är en bra resurs om du vill lära dig mer om hur man skriver alt-texter.

Färger

Förbättra läsbarheten av informationen genom att skapa hög kontrast mellan färgen på text mot bakgrund. Undvik att lägga text ovanpå ett foto eller ett mönster då det kan bli svårt att urskilja texten.

Länkar

Om du har länkar i ditt dokument så var noga med att skriv ut vart man kommer om man klickar på länken. Undvik även att skriva ut webbadressen i klartext då denna läses upp om man använder en skärmläsare / talsyntes. 

Exempel:
Klicka här för att läsa mer
Klicka här för att läsa mer om tillgänglighetsanpassade dokument

Använd tabeller på rätt sätt

Använd inte  tabeller för att ändra layouten av ditt dokument utan endast för att kommunicera relationer mellan data. Försök att hålla tabellen så enkel som möjligt med rader och kolumner, undvik delade celler, sammanfogade celler eller kollapsade tabeller. Om din tabell blir för komplex, fundera då på om du kan dela upp den i flera mindre tabeller med en rubrik ovanför varje tabell. För att datatabeller ska bli mer tillgängliga för skärmläsare är det bra att tydligt identifiera kolumn- och radrubriker.

Titel på dokumentet och filnamn

Ge dokumentet en beskrivande titel. Du kan ändra titeln här:

Word på PC - Arkiv > Info > Egenskaper
Word på Mac - Arkiv > Egenskaper > Sammanfattning

Det är också viktigt att du ger dokumentet ett beskrivande filnamn som förenklar för läsaren att förstå vad dokumentet innehåller utan att behöva ladda hem och öppna filen.

Exempel:
Undvik (20210413.pdf)
Sträva mot (Mötesprotokoll 2021-04-13.pdf)

Kontrollera dokumentets tillgänglighet

Det finns inbyggd tillgänglighetskontroll i Word gå till Granska > Kontrollera tillgänglighet. Denna kontroll tittar igenom ditt dokument och varnar om den hittar delar som påverkar tillgängligheten av dokumentet.

Microsoft PowerPoint

Powerpoint har liknande verktyg för tillgänglighetsanpassning som Word. Har du lärt dig skapa tillgängliga Worddokument lär du dig snabbt samma sak också i Powerpoint. 
Läs mer om hur du tillgänglighetsanpassar din powerpoint

Läs vidare

Tillgänglighetsanpassning av dokument - Högskolan Väst
Ta gärna del av Canvasresursen som Henrika Florén, pedagogisk utvecklare på KI, har skapat

 

Senast uppdaterad