Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.


Om Campus Västervik 

Campus Västervik är ett lokalt campus som ägs och drivs av Västerviks kommun, och som erbjuder eftergymnasiala program och kurser. Utbildningarna drivs i samverkan med högskolor, universitet och YH-utbildare. Studenterna tar del av föreläsningar som direktsänds till studios på campus. 

Campus Västervik har en forsknings- och utvecklingsmiljö (FoU). I samverkan med universitet och högskolor arbetar de för att skapa och sprida forskning lokalt. 

Om partnerskapet 

Samverkan mellan Högskolan Väst och Campus Västervik ska bidra till ömsesidig positiv utveckling för båda parter. Ett viktigt gemensamt intresse är att båda parter vill arbeta aktivt för en hållbar och positiv samhällsutveckling i hela landet med tillgång till högre utbildning även för livslångt lärande för fler, med utgångspunkt i Campus Västervik. Vi har också gemensamt intresse av att studie- och forskningsmiljön på Campus Västervik utvecklas och håller högsta kvalitet.  

En viktig ambition är att vi avser att markera och kommunicera att Campus Västervik är ”Högskolan Västs campus på östkusten” och därmed en viktig samverkansnod för Högskolan Västs kontakter med arbets- och samhällsliv i Norra Kalmar län. 

Pågående samverkan

En livlig samverkan finns mellan Högskolan Väst och Campus Västervik  sedan många år, såväl inom utbildning som forskning. Här kan du ta del av exempel på vad som pågår just nu inom

Utvecklingsområden

Samverkan mellan parterna ska utökas, fördjupas och utvecklas under avtalstiden, såväl inom utbildning och forskning/forskarutbildning som inom utvecklingsverksamhet av gemensamt intresse. 

Särskilt prioriterade utvecklingsområden är:

  • Högskolan Västs verksamhet och bemanning på Campus Västervik i ett helhetsperspektiv 
  • Fördjupat utvecklingsarbete kring utbildnings- och forskningsaktiviteter 
  • Vidareutveckling av gemensam kommunikation  
  • Samverkan om studentstöd och studenthälsa

Intervjuer

Nedan hittar du dels en podcast med campuschef Jerry Engström och bitr campuschef Michaela Ericsson (2022) samt ett samtal med Jerry Engström kring vikten av den mångåriga samverkan med Högskolan Väst och hur allt började (2018).

Kontaktperson på Högskolan Väst


Senast uppdaterad