Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Behörighetskraven är olika beroende på om utbildningen ges på grundnivå eller avancerad nivå. Behörighetskraven framgår av presentationen för respektive utbildning.
Generell information om behörighetskrav finns på studera.nu

Meritvärdering

För samtliga utbildningar på grundnivå, som vänder sig till nybörjare, gäller att meritpoäng kan ges för fördjupning (nivå över de faktiska behörighetskraven) i matematik, engelska samt moderna språk. Lägst betyget Godkänd fordras, och du kan få maximalt 2,5 poäng i tillägg.
Läs mer om vad som gäller för dig på antagning.se

Basårsmeriter - Tekniskt basår 

Ett basår är en ettårig utbildning på gymnasienivå som ordnas av högskolor och universitet. Eftersom det är på gymnasienivå ger det inga högskolepoäng. Av basårstabellen  framgår vad studierna i ämnet motsvarar för kurs.
Du hittar Basårstabellen här.

Bedömningshandboken

Antagning till utbildning på grund- och avancerad nivå sker enligt de nationella överenskommelser som finns redovisade i Bedömningshandboken för antagning. 
Här hittar du bedömningshandböckerna:
Bedömningshandboken för svenska meriter.
Bedömningshandboken för utländska gymnasiala meriter.

Förhandsbesked om din behörighet  

Om du är osäker på ifall du uppfyller behörigheten till en utbildning och funderar på om du behöver läsa in något för att bli behörig, så kan högskolan göra ett så kallat förhandsbesked. För att kunna få ett förhandsbesked så måste du ansöka om detta i god tid före du tänkt söka utbildningen. Vi ger enbart förhandsbesked om det finns tid att läsa in kurser ifall någon behörighet skulle saknas. Vi ger dock inga förhandsbesked vid ansökan om bedömning av reell kompetens.

Kontakta oss för mer information. servicecenter@hv.se

Motsvarandebedömning, undantag, reell kompetens

Sökande som inte uppfyller kraven för behörighet kan medges undantag eller bedömas ha motsvarande kunskaper. Sökande som formellt inte uppfyller kraven för behörighet kan även bedömas ha reell kompetens. Ett beslut om behörighet beviljas för en sökande till en viss utbildning vid ett specifikt antagningstillfälle.
Läs mer om reell kompetens här; Högskolan Väst - Reell kompetens

Antagen med villkor

Antagen med villkor kan du bli om du har pågående högskolestudier som är behörighetsgivande, men som inte är avslutade när du skickar in din anmälan. Du ser i ditt antagningsbesked ifall du blivit antagen med villkor. 

Du som har blivit antagen med villkor och har fått meddelande om att du ska styrka din behörighet fyller i formuläret nedan och bifogar de meriter du önskar åberopa. Det kan exempelvis vara ett resultatintyg ur Ladok. Villkoret måste vara uppfyllt vid program- eller kursstart för att du ska kunna registrera dig och påbörja utbildningen. Det betyder att du måste ha fått godkänt resultat på behörighetsgivande utbildning.

Formulär Antagen med villkor

Senast uppdaterad