Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Sedan 23:e september 2020 finns det krav på att alla myndigheter måste tillgänglighetsanpassa sitt webbmaterial vilket omfattar även det pedagogiska materialet. Högskolans ambition är att kontinuerligt arbeta för att allt egenproducerat material som används i undervisningen ska uppfylla tillgänglighetskrav utifrån tagna avgränsningar som du kan läsa mer om nedan.  

Under våren 2022 togs ett rektorsbeslut (HV2022/383) på hur Högskolan Väst ska tillämpa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Beslutet är taget för att skapa likvärdiga förutsättningar för alla studenter att ta del av våra utbildningar och följer informationen på denna sida om ambition, innehåll och avgränsningar.

Mer information om tillgänglighetsdirektivet hittar du på DIGG, myndigheten för digital förvaltning webbplats.

Senast uppdaterad